Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad

Manylion y pwyllgor

Mae Cyfarfod Llawn y Pedwerydd Cynulliad wedi ei ddiddymu. Caiff Cyfarfod Llawn newydd ei ffurfio wedi i’r Pumed Cynulliad ddechrau ar ôl y diwrnod pleidleisio

 

Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Cynulliad. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr.

 

Cynhelir y Cyfarfod Llawn yn y Siambr bob prynhawn dydd Mawrth a dydd Mercher. Fel arfer mae’r Cyfarfod Llawn yn cychwyn am 13.30. Cynhelir pob Cyfarfod Llawn yn gyhoeddus.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddSiambr@Cynulliad.Cymru

Title

 


Partners & Help