Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Comisiwn y Senedd

Manylion y pwyllgor

Comisiwn y Senedd yw’r enw a roddir ar gorff corfforaethol Senedd Cymru.

 

Roedd Deddf Llywodraeth Cymru 2006 yn rhoi i Senedd Cymru bwerau arwyddocaol  i ddeddfu, ac roedd yn cryfhau ei rôl graffu. Hefyd roedd yn creu Llywodraeth Cymru sydd ar wahân yn gyfreithiol a chorff corfforaethol, sef Comisiwn y Senedd sy’n gyfrifol am ddarparu’r eiddo, y staff a’r gwasanaethau sy’n ofynnol i’r Senedd weithredu.

 

Mae’r Comisiwn yn cynnwys y Llywydd a phedwar Aelod arall a enwebwyd gan y prif bleidiau gwleidyddol. Cyflogir staff y Comisiwn gan y Comisiwn ac mae Prif Weithredwr a Chlerc y Senedd yn bennaeth arnynt.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Gomisiwn y Senedd, edrych ar:

 

Comisiwn y Cynulliad: rhagor o wybodaeth

 

 

Adran-Aelodau

David J Rowlands AC

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Sulafa Thomas, x6227.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6227

Title

 


Partners & Help