Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Senedd

Manylion y pwyllgor

Newyddion

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddDiwygio

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 18 Medi 2019 i archwilio argymhellion y Panel Arbenigol ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad. Bydd y Pwyllgor yn cael ei ddiddymu’n dilyn y ddadl ar ei adroddiad terfynol.

 

Cynigiodd y Llywydd y dylid sefydlu'r Pwyllgor yn dilyn penderfyniad Comisiwn y Senedd ym mis Mehefin 2019 i beidio â chyflwyno deddfwriaeth yn ystod y tymor hwn mewn perthynas â Cham 2 o Raglen Diwygio'r Senedd.

 

Amcanion strategol

Nod y Pwyllgor yw:

  • cydgrynhoi’r sylfaen dystiolaeth bresennol ac ychwanegu ati,
  • hysbysu’r cyhoedd ac ymgysylltu â nhw, ac
  • amlinellu trywydd ar gyfer diwygio, a hynny er mwyn llywio ystyriaeth y pleidiau gwleidyddol o'u safbwyntiau polisi a'u maniffestos ar gyfer etholiad y Senedd yn 2021.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau cyfredol

 

Ymgynghoriadau cyfredol

 

Lincs cyflym

 

Adran-Aelodau

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Helen Finlayson.

Cyfeiriad Postio:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddDiwygio@senedd.cymru

Title

 


Partners & Help