Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD13483 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngladau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB21/09/2020
CR-LD13482 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(6) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB21/09/2020
CR-LD13485 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB21/09/2020
CR-LD13484 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngladau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB21/09/2020
CR-LD13486 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii)Dogfennau a osodwyd4915248KB21/09/2020
GEN-LD13487 - Drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Adroddiad yr YmgynghoriadDogfennau a osodwyd31457283MB21/09/2020
GEN-LD13488 - Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040Dogfennau a osodwyd62914566MB21/09/2020
GEN-LD13489 - Drafft y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Adroddiad Ymgynghori: Crynodeb Dogfennau a osodwyd782336764KB21/09/2020
GEN-LD13490 - Arfarniad Cynaliadwyedd Inegredig o'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol - Crynodeb AnnhechnegolDogfennau a osodwyd972800950KB21/09/2020
GEN-LD13491 - Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru - Asesiad Rheoliadau CynefinoeddDogfennau a osodwyd94371849MB21/09/2020
GEN-LD13492 - Rhestr o'r Newidiadau i ddrafft y Fframwaith Datblygu CenedlaetholDogfennau a osodwyd1153433611MB21/09/2020
GEN-LD13493 - Arfarniad Cynaliadwyedd Inegredig o'r Fframwaith Datblygu CenedlaetholDogfennau a osodwyd1782579217MB21/09/2020
CR-LD13501 - Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Ymchwiliad i broses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb Dogfennau a osodwyd203776199KB21/09/2020
CR-LD13494 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)607 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (Caerffili) 2020Dogfennau a osodwyd138240135KB21/09/2020
CR-LD13495 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)605 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 8) (2020) Dogfennau a osodwyd113664111KB21/09/2020
CR-LD13496 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)603 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) (2020)Dogfennau a osodwyd126976124KB21/09/2020
CR-LD13498 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)611 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd119808117KB21/09/2020
CR-LD13499- Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)612 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 9) 2020Dogfennau a osodwyd126976124KB21/09/2020
CR-LD13500 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)613 – Hysbysiad Addasu Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 2020Dogfennau a osodwyd119808117KB21/09/2020
SUB-LD13476 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB18/09/2020
SUB-LD13476-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Swyddogaethau Awdurdodau Lleol etc.) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd120832118KB18/09/2020
SUB-LD13477 - Title in Welsh: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020Dogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13477-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd104448102KB18/09/2020
CR-LD13478 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ddiwygiedig ar gyfer ystyried Cyllideb 2021 - 2022Dogfennau a osodwyd4812847KB18/09/2020
CR-LD13480 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cam-drin DomestigDogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
CR-LD13479 - Y Pwyllgor Busnes - Yr amserlen ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cam-drin DomestigDogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13481 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 Dogfennau a osodwyd6144060KB18/09/2020
SUB-LD13481-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 11) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd104448102KB18/09/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80564Cwestiynau ysgrifenedig163840160KB18/09/2020
SUB-LD13475-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd112640110KB17/09/2020
UB-LD13475 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 10) (Rhondda Cynon Taf) 2020Dogfennau a osodwyd5836857KB17/09/2020
AGR-LD13471 - 10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIGDogfennau a osodwyd427008417KB17/09/2020
GEN-LD13472 - Ymateb Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau o dan y teitl Adroddiad ar Gaffael yn yr Economi SylfaenolDogfennau a osodwyd493568482KB17/09/2020
SUB-LD13305-EM-R - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd125952123KB17/09/2020
SUB-LD13473 - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd5017649KB17/09/2020
SUB-LD13473-EM - Gorchymyn Ceisiadau Cynllunio (Addasiadau a Datgymhwyso Dros Dro) (Rhif 2) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd225280220KB17/09/2020
GEN-LD13474 - Ymateb i Adroddiad Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Senedd Cymru ar Awdurdodau Cynllunio Lleol Dogfennau a osodwyd284672278KB17/09/2020
Lansio Menter Cenhadon CymruDatganiadau ysgrifenedig8192080KB17/09/2020
Diweddariad ar baratoi ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio rhwng y Deyrnas Unedig a’r Undeb EwropeaiddDatganiadau ysgrifenedig174080170KB17/09/2020
GEN-LD13468 - Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad y Pwyllgor Cyllid: Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol Dogfennau a osodwyd348160340KB16/09/2020
CR-LD13470 - Pwyllgor Busnes: Diwygio Rheolau Sefydlog: Goruchwylio'r Comisiwn EtholiadolDogfennau a osodwyd125952123KB16/09/2020
LCM-LD13467 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 3) Y Bil Pysgodfeydd Dogfennau a osodwyd154624151KB16/09/2020
GEN-LD13469 - Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu: Effaith Pandemig COVID-19 ar Dreftadaeth, Amgueddfeydd ac Archifau Dogfennau a osodwyd233472228KB16/09/2020
Ymestyn ail ddyletswydd Deddf Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) 2016 i wardiau pediatreg ar gyfer cleifion mewnolDatganiadau ysgrifenedig169984166KB16/09/2020
Diweddariad ar COVID-19Datganiadau ysgrifenedig168960165KB16/09/2020
Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8806486KB15/09/2020
AGR-LD13463 - Cracio’r Cod - Rheoli Codio Clinigol ledled CymruDogfennau a osodwyd31457283MB15/09/2020
GEN-LD132465 - Arolygiaeth Gofal Cymru - Gwaith atal a hyrwyddo annibyniaeth i oedolion hŷnDogfennau a osodwyd52428805MB15/09/2020
GEN-LD13464 - Arolygiaeth Gofal Cymru - Cymorth cynnar, gofal a chefnogaeth a threfniadau trosglwyddo ar gyfer plant anabl - Cyngor Bwrdeistref Sirol TorfaenDogfennau a osodwyd396288387KB15/09/2020
GEN-LD13466 - Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol Grwp y BBC 2019/20Dogfennau a osodwyd94371849MB15/09/2020

Partners & Help