Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn


Toriad y Pasg: Dydd Iau 9 Ebrill 2020 - Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020


Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

  • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
  • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19) (30 munud)
  • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (30 munud)


 

Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

  • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
  • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19) (30 munud)
  • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (Covid-19) (30 munud)

 


Dydd Mercher 6 Mai 2020

Busnes y Llywodraeth

  • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
  • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (Covid-19) (30 munud)

Partners & Help