Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 


Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Cynnig o dan Reolau Sefydlog 12.24 a 12.40 i gynnal dadl ar y canlynol gyda'i gilydd a'u bod yn testun i un pleidlais (30 munud):
  • Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)
  • (Cymru) 2020Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) 2020 

Dydd Mercher 6 Mai 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Ymateb i Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog fydd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

 

 

Dydd Mercher 13 Mai 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (5 munud)
 • Datganiad gan y Prif Weinidog: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Y goblygiadau cyllidol i Gymru yn sgil effaith COVID-19 a'r ymateb iddo (45 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19) (45 munud)

Partners & Help