Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Mae agendâu'r Cyfarfod Llawn yn cael eu cyhoeddi wythnos cyn pob cyfarfod, ac maent i'w gweld ar dudalen y Cyfarfod Llawn

 

Dydd Mawrth 24 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (60 munud)
 • Cynnig i gymeradwyo'r penderfyniad ariannol ynghylch y Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) (5 munud)

 

Dydd Mercher 25 Mawrth 2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (yn rhinwedd ei gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd) (45 munud)

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)

 

Toriad y Pasg: Dydd Llun 30 Mawrth 2020 - Dydd Sul 19 Ebrill 2020

Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (60 munud) - Bydd y Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion yn ymwneud â'i chyfrifoldebau
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Addysg: Y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) (60 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Argyfwng Hinsawdd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Argyfwng Hinsawdd (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Argyfwng Hinsawdd (30 munud)
 • Datganiad gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: Argyfwng Hinsawdd (30 munud)
 • Dadl: Diwallu Costau'r Argyfwng Hinsawdd (60 munud)

 

 

Dydd Mercher 22 Ebrill  2020

Busnes y Llywodraeth

 • Cwestiynau i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

 

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)

 

Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i'r Prif Weinidog (45 munud)
 • Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd (mewn perthynas â'i gyfrifoldebau fel swyddog cyfreithiol) (30 munud)
 • Datganiad a Chyhoeddiad Busnes (30 munud)
 • Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Coronafeirws (COVID-19) (30 munud)
 • Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020 (15 munud)

 

Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Busnes y Llywodraeth

 

 • Cwestiynau i'r Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd (45 munud)
 • Cwestiynau i Weinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol (45 munud)

 

 

Busnes y Cynulliad

 • Cwestiynau Amserol (20 munud)

 

 

 


Partners & Help