Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cwestiynau Llafar y Cynulliad a gyflwynwyd ar 5 Hydref 2017 i'w hateb ar 10 Hydref 2017

 

R - Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant.
W - Yn dynodi bod y cwestiwn wedi cael ei gyflwyno yn Gymraeg.


(Dangosir rhif gwreiddiol y Cwestiwn mewn cromfachau)
 
Bydd y Llywydd yn galw Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau i'r Prif Weinidog heb rybudd ar ôl Cwestiwn 2.

 

Gofyn i Brif Weinidog Cymru
 

1. Sian Gwenllian (Arfon): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am ymdrechion Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â thlodi? (OAQ51171)W
 
2. Hannah Blythyn (Delyn): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gefnogaeth i dwristiaeth treftadaeth yng ngogledd Cymru? (OAQ51173)
 
3. Leanne Wood (Rhondda): Sut y bydd y Prif Weinidog yn sicrhau llwyddiant strategaeth tymor hir Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â digartrefedd? (OAQ51168)
 
4. Hefin David (Caerffili): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am bolisi Llywodraeth Cymru i dyfu busnesau canolig yng Nghymru? (OAQ51153)
 
5. Mike Hedges (Dwyrain Abertawe): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am y sector gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru? (OAQ51139)
 
6. Jeremy Miles (Castell-nedd): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gynyddu argaeledd tai yng Nghymru? (OAQ51172)
 
7. David Rees (Aberafan): Beth yw blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau twf economaidd yn Aberafan? (OAQ51167)
 
8. Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn): A wnaiff y Prif Weinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynlluniau ar gyfer trydydd croesiad ar draws y Fenai? (OAQ51176)W
 
9. Llyr Gruffydd (Gogledd Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am argaeledd gwelyau mewn ysbytai cymunedol yng Ngogledd Cymru? (OAQ51175)W
 
10. Jenny Rathbone (Canol Caerdydd): Pa sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gwneud i Lywodraeth y DU ynghylch cyflwyno credyd cynhwysol ledled Cymru? (OAQ51170)
 
11. Vikki Howells (Cwm Cynon): A wnaiff y Prif Weinidog amlinellu ymateb Llywodraeth Cymru i'r achosion diweddar o orlenwi ar wasanaethau rheilffyrdd y cymoedd? (OAQ51141)
 
12. Julie Morgan (Gorllewin Abertawe): Pa gynnydd sydd wedi cael ei wneud yng Nghymru tuag at gyflwyno cynllun dychwelyd blaendal ar gyfer cynwysyddion diodydd? (OAQ51174) TYNNWYD YN ÔL
 
13. Suzy Davies (Gorllewin De Cymru): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am sut y mae Llywodraeth Cymru yn cynnal ei phrosesau ymgynghori? (OAQ51166)
 
14. Nick Ramsay (Mynwy): A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am lefelau ariannu ar gyfer gwasanaethau awdurdod lleol yn Sir Fynwy? (OAQ51147)
 
15. Angela Burns (Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro): Beth y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i ddenu mewnfuddsoddiad i Gymru? (OAQ51156)

Partners & Help