Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Chomisiwn y Senedd 

Medi 2020 –  Rhagfyr 2020

Dyddiad
​Gweinidog

15 Medi 2020

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

16 Medi 2020

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

22 Medi 2020

​Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

23 Medi 2020

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

29 Medi 2020

​​Y Prif Weinidog

30 Medi 2020

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

6 Hydref 2020

Y Prif Weinidog

7 Hydref 2020

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

13 Hydref 2020

 Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.


14 Hydref 2020

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

20 Hydref 2020

Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

​21 Hydref 2020

Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

3 Tachwedd 2020

Y Prif Weinidog

4 Tachwedd 2020

Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

10 Tachwedd 2020

Y Prif Weinidog

11 Tachwedd 2020

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)

17 Tachwedd 2020

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

18 Tachwedd 2020

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

24 Tachwedd 2020

Y Prif Weinidog

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith)

25 Tachwedd 2020

​​Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd

Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Comisiwn y Senedd

1 Rhagfyr 2020

Y Prif Weinidog

2 Rhagfyr 2020

​​Y Gweinidog Addysg

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol


8 ​Rhagfyr 2020

Y Prif Weinidog 

9 ​Rhagfyr 2020

Gweinidog yr Ecomoni a Thrafnidiaeth

Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog Brexit (mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Brexit)


15 ​Rhagfyr 2020

Y Prif Weinidog (60 munud) - bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

16 ​Rhagfyr 2020

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol  

 

Dyddiadau blaenorol

Gweld dyddiadau blaenorol ar gyfer cwestiynau llafar

Partners & Help