Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau.

 

Gallwch chwilio am ein briffiau ymchwil yn ôl categori, rhwng ystod o ddyddiadau neu drwy roi allweddair yn y blwch Term Chwilio. Gallwch gael mynediad at ein briffiau ac at erthyglau cyfredol eraill ar ein blog, Pigion, a gallwch gofrestru i'r blog er mwyn derbyn hysbysiadau e-bost yn rheoliadd. Anelwyd y ein briffiau yn bennaf at Aelodau’r, ond gallant fod o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd. Ar 6 Mai 2020, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau yn ein cyhoeddiadau yn adlewyrchu’r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y ‘Cynulliad’ mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y ‘Senedd’ ar ôl hynny.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Agriculture Bill v2 - welsh - webYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd41943044MB18/05/2020
Bil Amaethyddiaeth y DU 2019-2021Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd881664861KB18/05/2020
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - CrynodebY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad614400600KB23/03/2020
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) - Geirfa - Local Government and Elections (Wales) Bill - GlossaryY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad8294481KB23/03/2020
Brexit Update - Welsh - Web (singlepage)Ewrop522240510KB18/03/2020
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd248832243KB10/03/2020
Gwella trafnidiaeth gyhoeddus: datblygiad a chanlyniad Papur Gwyn Llywodraeth CymruYr Economi a Thrafnidiaeth368640360KB10/03/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop471040460KB04/03/2020
Yr wybodaeth ddiweddaraf am adael yr Undeb EwropeaiddEwrop513024501KB12/02/2020
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UEEwrop10485761MB29/01/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop493568482KB28/01/2020
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU Yr Economi a Thrafnidiaeth31457283MB28/01/2020
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am adael yr Undeb EwropeaiddEwrop461824451KB15/01/2020
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)Ewrop947200925KB08/01/2020
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UEEwrop441344431KB07/01/2020
Arallgyfeirio a gwytnwch ffermio yng Nghymru: rhagolygon ar ôl BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd396288387KB19/12/2019
Carbon GlasYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB17/12/2019
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB11/12/2019
Busnesau BachYr Economi a Thrafnidiaeth1018880995KB06/12/2019
Crynodeb o’r newidiadau a wnaed yng Nghyfnod 2: Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) Addysg a Diwylliant755712738KB04/12/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop396288387KB04/12/2019
Addysg Heblaw yn yr YsgolAddysg a Diwylliant363520355KB25/11/2019
Amcanestyniadau demograffig a chynllunio: partneriaeth gydweithredolYr Economi a Thrafnidiaeth10485761MB22/11/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop477184466KB20/11/2019
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru)Iechyd a Gofal Cymdeithasol555008542KB13/11/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop10485761MB06/11/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Rhifyn Arbennig Uwchgynhadledd Cyngor yr UEEwrop10485761MB23/10/2019
Yr Wybodaeth Ddiweddaraf am Adael yr Undeb EwropeaiddEwrop31457283MB16/10/2019
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) - Geirfa DdwyieithogIechyd a Gofal Cymdeithasol8806486KB14/10/2019
19-064-Welsh-WebYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB11/10/2019
Negodiadau ar ymadawiad y DU â'r UE - Adroddiad Monitro BrexitEwrop10485761MB08/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 15 – Gorchmynion Prynu GorfodolYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd31457283MB07/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 6 - ApeliadauYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB04/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 5 - Galw ceisiadau cynllunio i mewnYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd773120755KB04/10/2019
Y Gyfres Gynllunio 7 - GorfodiYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd20971522MB04/10/2019
Cyngor Cyfreithiol - Canllaw i EtholwyrTai, Cymunedau a Chyfiawnder Cymdeithasol602112588KB03/10/2019
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Datblygu PolisiAddysg a Diwylliant31457283MB27/09/2019
Dangosyddion perfformiad iechyd yng NghymruIechyd a Gofal Cymdeithasol701440685KB26/09/2019
Amseroedd aros ysbytaiIechyd a Gofal Cymdeithasol756736739KB26/09/2019
Ardal Forol WarchodedigYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB18/09/2019
Brexit ac addoedi Senedd y DUY Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad52428805MB04/09/2019
Gwrychoedd uchel a choed niwsansYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd31457283MB27/08/2019
Yr Amgylchedd Adroddiad Monitro BrexitYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd488448477KB07/08/2019
Wild Animals and Circuses (Wales) Bill - Bilingual GlossaryYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd8908887KB06/08/2019
Yn mynd i’r afael â’r bwlch yn y polisi hinsawdd yng NghymruYr Amgylchedd a Chynaliadwyedd10485761MB31/07/2019
Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar: Pwysigrwydd ansawddAddysg a Diwylliant897024876KB17/07/2019
Negodiadau ynghylch Ymadawiad y DU â’r Undeb EwropeaiddEwrop10485761MB10/07/2019
Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)Iechyd a Gofal Cymdeithasol9011288KB10/07/2019
Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)Y Cynulliad, Llywodraethiant a'r Cyfansoddiad10485761MB09/07/2019
Anifeiliaid Gwyllt mewn Syrcasau TeithiolAddysg a Diwylliant801792783KB21/06/2019

Partners & Help