Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Archif

Mapiau rhyngweithiol yn dangos data diweithdra


Blwyddyn cyhoeddi
2014 | 2013 | 2012

<< Yn ôl i’r prif dudalen

Rhagfyr 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Ionawr 2014)

Ym mis Rhagfyr 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 4.5 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Rhagfyr 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,100 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 13,100 ers y mis Rhagfyr blaenorol.

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Tachwedd 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Rhagfyr 2013)

Ym mis Tachwedd 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 4.5 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Tachwedd 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,300 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 12,700 ers y mis Tachwedd blaenorol.

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Hydref 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Tachwedd 2013)

Ym mis Hydref 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 4.6 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.5 y cant ym mis Hydref 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,800 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 12,800 ers y mis Hydref blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra 

Medi 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Hydref 2013)

Ym mis Medi 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 4.7 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Medi 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 2,100 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 10,100 ers y mis Medi blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra 

Awst 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Medi 2013)

Ym mis Awst 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 4.9 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Awst 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,500 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 7,600 ers y mis Awst blaenorol.

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Gorffennaf 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Awst 2013)

Ym mis Gorffennaf 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.0 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Gorffennaf 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,800 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 6,300 ers y mis Gorffennaf blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Mehefin 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Gorffennaf 2013)

Ym mis Mehefin 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.2 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.5 y cant ym mis Mehefin 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 1,100 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 4,400 ers y mis Mehefin blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Mai 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Mehefin 2013)

Ym mis Mai 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.3 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.5 y cant ym mis Mai 2012.  Gwelwyd gostyngiad o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol.  Roedd hyn yn ostyngiad o 2,600 ers y mis Mai blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Ebrill 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Mai 2013)

Ym mis Ebrill 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.3 y cant. Mae hyn yn cymharu â 5.4 y cant ym mis Ebrill 2012. Gwelwyd cynnydd o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn ostyngiad o 1,800 ers y mis Ebrill blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra 

Mawrth 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Ebrill 2013)

Ym mis Mawrth 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.3 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.5 y cant ym mis Mawrth 2012. Gwelwyd gostyngiad o 300 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn ostyngiad o 2,600 ers y mis Mawrth blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra 

Chwefror 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Mawrth 2013)

Ym mis Chwefror 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.4 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.5 y cant ym mis Chwefror 2012. Gwelwyd cynnydd o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn ostyngiad o 2,000 ers y mis Chwefror blaenorol.

Caiff canrannau'r bobl sy'n hawlio budd-dal diweithdra yn ? Etholaethau'r Cynulliad eu cyfrifo'n answyddogol gan y Gwasanaeth Ymchwil gan ddefnyddio'r un fethodoleg ?Llyfrgell Ty'r Cyffredin.  Yn dilyn cyhoeddi data o Gyfrifiad 2011, mae'r fethodoleg hon wedi newid.  Gan hynny, nid yw'n bosibl cymharu'r ffigurau sydd yn y map hwn a ffigurau mewn papurau blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Ionawr 2013 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Chwefror 2013)

Ym mis Ionawr 2013, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.4 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.5 y cant ym mis Ionawr 2012. Gwelwyd gostyngiad o 900 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn ostyngiad o 1,700 ers y mis Ionawr blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Rhagfyr 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Ionawr 2013)

Ym mis Rhagfyr 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.5 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.4 y cant ym mis Rhagfyr 2011. Gwelwyd gostyngiad o 300 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 1,000 ers y mis Rhagfyr blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Tachwedd 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Rhagfyr 2012)

Ym mis Tachwedd 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.5 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.4 y cant ym mis Tachwedd 2011. Gwelwyd gostyngiad o 1,000 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 1,200 ers y mis Tachwedd blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Hydref 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Tachwedd 2012)

Ym mis Hydref 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.6 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.5 y cant ym mis Hydref 2011. Gwelwyd cynnydd o 700 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 2,200 ers y mis Hydref blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Medi 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Hydref 2012)

Ym mis Medi 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.5 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.4 y cant ym mis Medi 2011. Gwelwyd cynnydd o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 1,800 ers y mis Medi blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Awst 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Medi 2012)

Ym mis Awst 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.5 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.4 y cant ym mis Awst 2011. Gwelwyd gostyngiad o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 2,200 ers y mis Awst blaenorol. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Gorffennaf 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Awst 2012)

Ym mis Gorffennaf 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.5 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.3 y cant ym mis Gorffennaf 2011. Gwelwyd gostyngiad o 300 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 3,200 ers y mis Gorffennaf blaenorol.

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Mehefin 2012 (Rhyddhawyd y gwybodaeth yn mis Gorffennaf 2012)

Ym mis Mehefin 2012, canran y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru oedd 5.6 y cant. Mae hyn yn cymharu ?5.2 y cant ym mis Mehefin 2011. Gwelwyd cynnydd o 200 yng nghyfanswm nifer y bobl a oedd yn hawlio budd-dal diweithdra yng Nghymru ers y mis blaenorol. Roedd hyn yn gynnydd o 5,500 ers mis Mehefin y llynedd. 

Linc i'r map rhyngweithiol data diweithdra

Linc i'r papur briffio ar ddiweithdra

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau o'r Senedd a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau am ein cyhoeddiadau at:

Ymchwil y Senedd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN


neu drwy ebost i: Ymchwil@Senedd.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.


 

Partners & Help