Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cymorth Etholaethol

Canllawiau i etholwyr | Rhestrau darllen ar gyfer gwahanol bynciau

WISERD DataPortal

Rhaglen gwe yw WISERD DataPortal a all eich helpu i fapio data sy'n ymwneud â Chymru. Gallwch weld data allweddol yn ôl etholaeth a rhanbarth y Senedd, chwilio a mapio data a ddarperir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a Llywodraeth Cymru a mapio eich data eich hun o ffeiliau testun a thaenlenni Excel.

Cliciwch yma i fynd i WISERD DataPortal

Proffiliau Etholaethol 2016

Mae'r proffiliau rhyngweithiol hyn yn dangos y data allweddol diweddaraf i helpu i gymharu'r tebygrwydd a'r gwahaniaeth rhwng etholaethau'r Senedd a rhanbarthau'r Senedd

Gellir gweld y data hwn ar ffurf map neu adroddiad neu eu lawrlwytho i Excel

Proffiliau Etholaethol 2016

Proffiliau Etholaethol 2011   

Mae proffiliau rhyngweithiol o’r etholaethau’n dangos data o Gyfrifiad 2011.

Dangosir amrywiaeth o ddata yn y proffiliau hyn, gan gynnwys; y boblogaeth breswyl arferol, oedran, sgiliau iaith Gymraeg a chrefydd.

Gellir gweld y data hefyd ar ffurf map neu adroddiad, neu eu llwytho i lawr ar ffurf Excel.

Proffiliau Etholaeth

Canllaw cyflym (PDF, 289KB)

Mapiau rhyngweithiol yn dangos data diweithdra 

Mae'r mapiau diweithdra rhyngweithiol yn dangos nifer yr hawlwyr ar sail cartrefi, fesul Etholaethau Seneddol y DU. Ceir rhagor o fanylion ynghylch y fethodoleg a ddefnyddiwyd i gyfrifo'r cyfraddau hyn yn y papur briffio ar ddiweithdra.

Map diweithdra rhyngweithiol - 2015/16

Mae’r data diweddaraf ar gyfer mis Medi 2016 (rhyddhawyd fis Hydref 2016)

Ym mis Medi 2016, canran yr hawlwyr yng Nghymru oedd 2.9 y cant. Y ganran ym mis Medi 2015 oedd 3.1 y cant. Mae cyfanswm yr hawlwyr yng Nghymru wedi gostwng 300 ers y mis blaenorol a 2,100 ers mis Medi y llynedd.

Linc i'r papur briffio ar y farchnad lafur (PDF, 1023KB)

Data ar gyfer blynyddoedd blaenorol

Map diweithdra rhyngweithiol - 2014  

Map diweithdra rhyngweithiol - 2013

Map diweithdra rhyngweithiol - 2012

Etholiad Cyffredinol y DU 2019 

Etholiad Cyffredinol 2019: Aelodau Seneddol yng Nghymru (PDF, 800KB)

Aelodau o'r Senedd: Y Pumed Senedd
Aelodau o'r Senedd: Y Pumed Senedd (PDF, 1MB)

Aelodau Cynulliad: Y Pedwerydd Cynulliad  

Aelodau Cynulliad: Y Pedwerydd Cynulliad (PDF, 0.99MB)

Mapiau Rhanbarthol   

Canolbarth a Gorllewin Cymru (PDF, 1.27MB) | Gogledd Cymru (PDF, 1.24MB) | Canol De Cymru (PDF, 1.22MB) | Dwyrain De Cymru (PDF, 1.31MB) | Gorllewin De Cymru (PDF, 1.08MB)


​Mapiau etholaethol

Aberafan (PDF, 1.33MB)

Aberconwy (PDF, 1.46MB)

Alun a Glannau Dyfrdwy (PDF, 1.44MB)

Arfon (PDF, 1.46MB)

Blaenau Gwent (PDF, 1.34MB)

Bro Morgannwg (PDF, 1.16MB)

Brycheiniog a Sir Faesyfed (PDF, 1.34MB)

Caerffili​ (PDF, 1.48MB)

Canol Caerdydd (PDF, 1.35MB)

​Castell-nedd (PDF, 1.42MBB)

​Ceredigion (PDF, 985KB)

Cwm Cynon (PDF, 1.38MB)

​Mapiau etholaethol   

De Caerdydd a Phenarth (PDF, 1.08MB)

De Clwyd (PDF, 0.99MB)

Delyn (PDF, 1.46MB)

Dyffryn Clwyd​ ​(PDF, 1.42MB)

Dwyfor Meirionnydd ​(PDF, 934KB)

Dwyrain Abertawe ​(PDF, 1.18MB)

Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr (PDF, 1.16MB)

Dwyrain Casnewydd (PDF, 1.13MB)

Gogledd Caerdydd (PDF, 1.31MB)

Gorllewin Abertawe (PDF, 1.14MB)

Gorllewin Caerdydd (PDF, 1.34MB)

Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro (PDF, 1.01MB)

Gorllewin Casnewydd (PDF, 1.22MB)

​Mapiau etholaethol

Gorllewin Clwyd​ ​(PDF, 1.08MB)

Gwyr​ (PDF, 1.04MB)

Islwyn ​(PDF, 1.50MB)

Llanelli (PDF, 1.30MB)

Merthyr Tudful a Rhymni (PDF, 1.45MB)

Mynwy (PDF, 1.15MB)

Ogwr (PDF, 1.46MB)

Pen-y-bont ar Ogwr (PDF, 1.16MB)

Pontypridd (PDF, 1.34MB)

Preseli Sir Benfro (PDF, 0.99MB)

Rhondda (PDF, 1.41MB)

Sir Drefaldwyn (PDF, 1.11MB)

Tor-faen (PDF, 1.44MB)

Wrecsam (PDF, 1.33MB)

Ynys Môn (PDF, 695KB)

Partners & Help