Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
Dangosyddion Economaidd

Dangosyddion Economaidd

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dangosyddion perfformiad economaidd ar gyfer Cymru sydd yn dangos perfformiad yr economi Cymreig yn nhermau’r farchnad waith, incwm a thwf economaidd.

  

  

<< Yn ôl i’r prif dudalen

 

Dangosyddion y farchnad lafur | Dangosyddion incwm | Dangosyddion twf economaidd

Dangosyddion y farchnad lafur

Dangosyddion Economaidd

Dangosydd

Cyfnod

Gwerth

Newid ers y llynedd

Diweithdra'r ILO (16+)

Mai - Gorffennaf 2014

96,000

 

 

Gostyngiad o 22,000

Cyfradd Ddiweithdra yr ILO (16+)

Mai - Gorffennaf 2014 

6.7%

 

Gostyngiad o 1.3 pwynt canran

Diweithdra Ieuenctid yr ILO (16-24)

Ionawr – Rhagfyr 2013

45,800

 

Gostyngiad o 4,200

Cyfradd Ddiweithdra Ieuenctid yr ILO (16-24)

Ionawr – Rhagfyr 2013

21.3%

 

Gostyngiad o 2.3 pwynt canran

Y rhai sy’n hawlio budd-dal diweithdra

Awst 2014 

53,700 

 

Gostyngiad o 17,800

Cyfradd y rhai sy'n hawlio budd-dal diweithdra

Awst 2014 

3.8%

 

Gostyngiad o 1.3 pwynt canran

Nifer y bobl mewn swydd (16+)

Chwefror - Ebrill 2014 

1,373,000

 

Cynnydd o 10,000

Cyfradd gylogaeth oed gweithio (16 - 64)

Chwefror - Ebrill 2014

70.1%

 

Cynnydd o 0.7 pwynt canran


Dangosyddion incwm

Dangosyddion Economaidd

Dangosydd

Cyfnod

Gwerth

Newid ers y llynedd

Enillion wythnosol llawn amser cymedrig

2013

 

£539.00

  

Cynnydd o 3.5 y cant

Enillion llawn amser wythnosol  canolrifol

2013 

£472.30

 

Cynnydd o 4.4 y cant

Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario (GDHI) y pen

2012 

£14,623

 

 

Cynnydd o 3.8 y cant

GDHI y pen fel % o gyfartaledd y DU

2012

87.1%

 

Cynnydd o 0.5 pwynt canran


Dangosyddion twf economaidd

Dangosyddion Economaidd

Dangosydd

Cyfnod

Gwerth

Newid ers y llynedd

Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) y pen

2012 

£15,401

 

Cynnydd o 1.6 y cant

GYC y pen fel % o gyfartaledd y DU

2012

 

72.3% 

 

Cynnydd o 0.4 pwynt canran

Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (CMC) y pen fel % o gyfartaledd 27 gwlad yr UE

2011 

74%

 

Gostyngiad o 1 pwynt canran

 

 

Partners & Help