Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Y Diweddaraf am Bolisi'r UE

Bydd y diweddariadau’n darparu crynodeb byr o brif bwyntiau’r cynigion newydd, a’r cynnydd wrth i sefydliadau’r UE eu hystyried.

<< Yn ôl i’r prif dudalen

Top 

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau gan y Gwasanaeth Ymchwil yn cael eu ysgrifennu ar gyfer Aelodau'r Cynulliad a'u staff. Mae’r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib i roi cyngor i'r cyhoedd.

Dylai unrhyw sylwadau'n cael eu anfon at

Y Gwasanaeth Ymchwil
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1NA

neu drwy ebost i: Ymchwil@Cynulliad.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

 

 

Partners & Help