Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Geirfa’r Gyfraith   

Mae'r Geirfaoedd yn cynnwys cyfieithiadau o’r termau a’r ymadroddion technegol a ddefnyddir yng ngwaith y Senedd

Noder: cyhoeddir y geirfaoedd Cymraeg gyda phapurau crynodeb y Biliau.

<< Yn ôl i’r prif dudalen

Papurau ar y gyllideb yn ôl blwyddyn cyhoeddi:

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

​2015

Mehefin

 

Bil Iechyd y Cyhoedd(Cymru) 

(PDF, 209KB)

 

Mai

Bil yr Amgylchedd (Cymru) 

(PDF, 174KB)

 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

(PDF, 163KB)

 

Ebrill

 

 Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 

(PDF, 171KB)

 

Chwefror

 

Bil Llywodraeth Leol (Cymru) 

(PDF, 299KB)

 

Ionawr 

 

Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) 

(PDF, 132KB)

 

Brig

2014

Rhagfyr

 

Bil Cymwysterau (Cymru)  

(PDF, 150KB)

 

Hydref

 

Bil Cynllunio (Cymru)  

 

 

(PDF, 175KB)

 

Medi

 

Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 

 

 

(PDF, 168KB)

 

Gorffennaf

 

Bil Trais ar sail Rhywedd, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 

 

 

(PDF, 115KB)

 

 

Bil Addysg a Chynhwysiant Ariannol (Cymru) 

 

 

(PDF, 110KB)

 

Mehefin

 

y Bil Addysg Uwch (Cymru) 

(PDF, 123KB)

 

 

Geirfa Effeithlonrwdd Ynni 

(PDF, 110KB)

 

Mai

 

Y Bil Cynllunio (Cymru) Drafft a’r ddogfen ymgynghori Cynllunio Cadarnhaol 

(PDF, 134KB)

 

Mawrth

 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) 

 

 

(PDF, 153KB)

 

Ionawr

 

Technolegau Meddygol 

 

 

(PDF, 142KB)

 

Brig

2013

Rhagfyr

 

Gordewdra ymysg Plant  

 

 

(PDF, 124KB)

 

Tachwedd

 

Bil Tai (Cymru) 

 

 

(PDF, 114KB)

 

Hydref

 

Bil Rheoli Ceffylau (Cymru)  

 

 

(PDF, 107KB)

 

 

Y Bil Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 

 

 

(PDF, 110KB)

 

Medi

 

Ad-drefnu’r Gwasanaeth Iechyd 

 

 

(PDF, 117KB)

 

 

 Termau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

 

 

(PDF, 126KB)

 

 

Rôl Cymru ym Mhroses Benderfynu yr UE 

 

 

(PDF, 130KB)

 

Gorffennaf

 

Bil Sector Amaethyddol (Cymru) 

 

 

(PDF, 111KB)

 

 

Bil Addysg (Cymru) 

 

 

(PDF, 135KB)

 

Mai

 

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Llywodraethu a Gwybodaeth) (Cymru) 

(PDF, 131KB)

 

Mawrth

 

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

(PDF, 177KB)

 

Chwefror

Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 

(PDF, 137KB)

Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) 

(PDF, 123KB)

Bil Teithio Llesol (Cymru) 

(PDF, 118KB)

Bil Adennill Costau Meddygol ar gyfer Clefydau Asbestos (Cymru) 

(PDF, 120KB)

Bil Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 

(PDF, 128KB)

Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru) 

(PDF, 124KB)

Termau Deddfwriaethol Cyffredinol 

(PDF, 131KB)

 

 

 

Brig

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau o'r Senedd a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau am ein cyhoeddiadau at:

Ymchwil y Senedd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN


neu drwy ebost i: Ymchwil@Senedd.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

       

Partners & Help