Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Blog Ymchwil y Senedd | Pigion

Mae gan Ymchwil y Senedd flog. Mae 'Pigion / In Brief' yn cynnwys erthyglau ymchwil byr a hygyrch ar faterion cyfoes.

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau o'r Senedd. Er y bydd y blog yn cael ei baratoi ar gyfer Aelodau yn bennaf, bydd hefyd o ddefnydd i'r rhai sydd â diddordeb yng ngwaith y Senedd.

Mae'r blog yn cynnwys amrywiaeth eang o erthyglau, o grynodebau o bolisïau i ddiffiniadau cyfreithiol, a chwestiynau cyffredin i ddadansoddiadau ystadegol. Caiff yr erthyglau eu trefnu yn ôl pwnc, felly gallwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd fwyaf perthnasol i chi cyn gynted â phosibl. Byddwn hefyd yn cyhoeddi ein briffiau ymchwil ar y safle. Mae dewis eang o erthyglau eisoes ar y safle, sydd ar gael yma:

Gallwch gofrestru i gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy e-bost a rhoddir gwybod am erthyglau newydd drwy ein cyfrif Twitter (@SeneddYmchwil) i sicrhau na fyddwch byth yn colli unrhyw beth newydd.

 

 

 

Partners & Help