Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
research-description

 

Tanysgrifio ar gyfer diweddariadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau o'r Senedd, ond efallai byddant o ddiddordeb i gynulleidfa allanol hefyd. Rydym yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau. Rydym yn gwbwl annibynnol ar Lywodraeth Cymru.

Llun o berson yn defnyddio cliniadur yn cynrychioli'r dudalen gyda gwybodaeth am Danysgrifio i Ddiweddariadau 

Cofrestrwch ar gyfer ein blog Pigion i gael hysbysiadau drwy e-bost am ein herthyglau blog a'n briffiau ymchwil diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter @SeneddYmchwil

Cylchlythyr Wythnosol

Anfonir y cylchlythyr hwn allan am 14:00 bob dydd Iau, gan roi trosolwg o'r holl waith a gynhyrchwyd gan Ymchwil y Senedd yn ystod yr wythnos flaenorol.

Cylchlythyr  Misol

Caiff y diweddariad hwn ei anfon am 14:00 ar y 1af o bob mis ac mae’n rhoi trosolwg o holl gyhoeddiadau Ymchwil y Senedd dros y mis blaenorol.

Caiff y tanysgrifiad e-bost hwn ei gyflenwi gan brosesydd trydydd parti a elwir yn Mailchimp. Mae Mailchimp wedi ei leoli y tu allan i'r DU, a gallwch weld ei bolisi preifatrwydd yn http://mailchimp.com/legal/privacy/. Mae tanysgrifio i rybuddion e-bost yn hollol wirfoddol a gallwch ddewis peidio â thanysgrifio ar unrhyw adeg.

Os hoffech gael eich ychwanegu at y rhestr bostio, cysylltwch â: ymholiadau.ymchwil@senedd.cymru

Ddim yn siŵr sut caiff eich gwybodaeth ei defnyddio? Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.

 

Partners & Help