Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Comisiwn Silk a Deddf Cymru 2014    

Sefydlwyd y Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru - Comisiwn Silk - gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn 2011 i edrych ar y setliad datganoli yng Nghymru. Fel rhan o'i cylch gorchwyl, edrychodd y Comisiwn ar bwerau ariannol Cymru - Rhan 1 - a phwerau deddfwriaethol Cymru - Rhan 2, gan wneud nifer o argymhellion yn ei adroddiadau terfynol.

O ganlyniad i'r adroddiad ar bwerau ariannol Cymru, cyflwynwyd Deddf Cymru 2014, oedd yn cynnwys nifer o bwerau ariannol newydd i Gymru.

Wedi cyhoeddi'r adroddiad Rhan 2 ar bwerau deddfwriaethol, cychwynnodd Llywodraeth y DU ar y broses o adolygu pwerau deddfwriaethol Cymru gyda chyflwyno papur gorchymyn Pwerau at Bwrpas a Bil Drafft Cymru yn 2015. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am y broses hwn ar gael ar ein tudalen Datblygiadau Cyfansoddiadol.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys lincs at y brif gyhoeddiadau ynghylch Rhan 1 a Rhan 2 Comisiwn Silk, Bil Cymru a Deddf Cymru 2014. Yn ogystal, mae'n cynnwys cyhoeddiadau gan y Gwasanaeth Ymchwil a deunydd arall a gyhoeddwyd gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y pryd, Llywodraeth Cymru, San Steffan a Llywodraeth y DU.

Silk Rhan 1 | Bil Cymru | Silk Rhan 2 | Tystiolaeth Lafar a Trawsgrifiadau | Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Ymchwil | Datganiadau gan Weinidogion a Datganiadau'r Wasg

Silk Rhan 1   

Adroddiadau, tystiolaeth ysgrifenedig a chyhoeddiadau eraill yn ymwneud â gwaith Rhan 1 Comisiwn Silk

Yr adroddiad

Ymatebion i'r adroddiad

Llywodraeth y DU, Empowerment and responsibility: devolving financial powers to Wales: the UK Government's full response to the Silk 1 report, (Saesneg yn unig), Tachwedd 2013 

Tystiolaeth a gyflwynwyd i'r Comisiwn

Cylch gorchwyl y Comisiwn

Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru, Cylch gorchwyl (PDF, 66.8KB), Tachwedd 2011

Brig

Bil Cymru a Deddf Cymru 2014     

Bil Cymru a chyhoeddiadau sydd yn gysylltiedig â’r Bil           

Bil Cymru, Deddf Cymru 2014 a Pwerau at Bwrpas

Datganiadau am y Bil

  • Datganiad gan Lywydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru mewn ymateb i gyflwyno Bil Cymru, Mawrth 2014

  • Datganiad gan Brif Weinidog Cymru mewn ymateb i gyflwyno Bil Cymru, Mawrth 2014

Y Bil drafft

Brig

Silk Rhan 2      

Adroddiadau, tystiolaeth ysgrifenedig a chyhoeddiadau eraill yn ymwneud â gwaith Rhan 2 Comisiwn Silk

Yr Adroddiad

Ymatebion i'r Adroddiad

Tystiolaeth a Gyflwynwyd i'r Comisiwn

Brig

Dogfennau perthnasol eraill

Tystiolaeth Llafar a Thrawsgrifiadau       

Sesiynau tystiolaeth a dadleuon yn ymwneud â gwaith y Comisiwn Silk a Bil Cymru

Bil Cymru

Bil drafft Cymru

  • 11 Chwefror 2014 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar Bil drafft Cymru Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn 

  • 30 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Andrew RT Davies AC; Kirsty Williams AC, Leanne Wood AC, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

  • 30 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Y Gwir Anrh. David Jones AS, Ysgrifennydd Gwladol Cymru a David Gauke AS, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

  • 21 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Y Comisiwn Etholiadol, Graham Allen AS, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

  • 20 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Y Fonesig Rosemary Butler AC, Jocelyn Davies AC; Y Gwir Anrh. Carwyn Jones AC, Jane Hutt AC, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

  • 16 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru, Federasiwn y Busnesau Bychain, Yr Athro Dylan Jones-Evans OBE; Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, Dr John Ball, y Gymdeithas Diwygio Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

  • 14 Ionawr 2014 - Pwyllgor Materion Cymreig, sesiwn dystiolaeth: Y Bil drafft Cymru: Gerald Holtham, Jim Gallagher, Yr Athro Richard Wyn Jones, Yr Athro Roger Scully, Trawsgrifiad | Gwylio'r sesiwn

Brig

Comisiwn Silk a Dyfodol Datganoli

  • 3 Mawrth 2015 - Datganiad yn y Cyfarfod Llawn gan Lywodraeth Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar broses Dydd Gwyl Dewi Trawsgrifiad | Gwylio'r Sesiwn

Cyhoeddiadau’r Gwasanaeth Ymchwil        

Cyhoeddiadau perthnasol gan Wasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Brig

Datganiadau’r Wasg a Datganiadau gan Weinidogion      

Datganiadau gan Weinidogion a datganiadau swyddogol yn ymwneud â gwaith Comisiwn Silk a Bil Cymru

Bil Cymru

Brig

Silk Rhan 2

Silk Rhan 1

Brig

Partners & Help