Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Ymchwil y Senedd

Mae Ymchwil y Senedd yn wasanaeth gwybodaeth, dadansoddi ac ymchwil arbenigol, diduedd a chyfrinachol sydd wedi'i ddylunio i ddiwallu anghenion Aelodau a'u staff. Mae gennym ddealltwriaeth sylweddol o bolisi yng Nghymru ac arbenigedd heb ei ail o ran deall anghenion gwybodaeth Aelodau o'r Senedd

O’r wefan hon gallwch gael mynediad at nifer o friffiau a gwybodaeth a gynhyrchir gan y Ymchwil y Senedd. Anelwyd y rhain yn bennaf at Aelodau o'r Senedd, ond gallant fod o ddiddordeb i bawb.

Partners & Help