Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Digwyddiadau allweddol yn y broses o
ddatblygu'r Senedd

Mae'r dudalen hon yn darparu amlinelliad o ddyddiadau allweddol y Senedd. Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rhai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

Ar 6 Mai 2020, daeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn Senedd Cymru, a chyfeirir at y sefydliad yn gyffredin fel y Senedd. O ganlyniad, mae cyfeiriadau ar y tudalennau yma yn adlewyrchu'r newid enw, ac yn cyfeirio at y sefydliad fel y 'Cynulliad' mewn cyd-destun hanesyddol (cyn 6 Mai 2020) ac fel y 'Senedd' ar ôl hynny.

Y Pedwerydd Cynulliad 2011 – 2016

Llun o'r Senedd yn cynrychioli Digwyddiadau Allweddol yn ystod y Pedwerydd Cynulliad 

 

Y Pedwerydd Cynulliad 2011 – 2016

Yn ystod y Cynulliad hwn datblygodd y broses deddfwriaethol yn dilyn y pwerau deddfu newydd oedd gan y Cynulliad yn dilyn y refferendwm ym mis Mawrth 2011, a'r symud o greu Mesurau Cynulliad i Ddeddfau Cynulliad.

Y Trydydd Cynulliad 2007 – 2011

Llun o'r Siambr yn cynrychioli Digwyddiadau Allweddol yn ystod y Trydydd Cynulliad 

Y Trydydd Cynulliad 2007 – 2011

Yn ystod y Trydydd Cynulliad, cafodd y Cynulliad pwerau deddfu newydd dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Yr Ail Cynulliad 2003 – 2007

Llun o'r Pierhead yn cynrychioli Digwyddiadau Allweddol yn ystod yr Ail Cynulliad 

Yr Ail Cynulliad 2003 – 2007

Yn ystod yr ail Cynulliad, cwblhawyd ac agorwyd y Senedd, gan greu cartref pwrpasol, parhaol i'r Cynulliad ym Mae Caerdydd, a chanolbwynt i'r broses wleidyddol yng Nghymru.

Y Cynulliad Cyntaf: 1999 - 2003

Llun o Ty Hywel yn cynrychioli Digwyddiadau Allweddol y Cynulliad Cyntaf 

Y Cynulliad Cyntaf: 1999 - 2003

Digwyddiadau allweddol o'r Cynulliad cyntaf, yn ogystal â dyddiadau nodedig yn arwain at greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dilyn refferendwm datganoli 1997

Sefydlu’r Cynulliad

Llun o'r Pierhead yn cynrychioli digwyddiadau allweddol wrth Sefydlu'r CynulliadDyddiadau nodedig yn arwain at greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dilyn refferendwm datganoli 1997.

Hygyrchedd ein cyhoeddiadau

Dylai pobl sydd angen fformat arall gysylltu â ni. Byddem yn gwneud ein gorau i gwrdd â'ch anghenion.


Am ein cyhoeddiadau

Mae briffiau Ymchwil y Senedd yn cael eu hysgrifennu ar gyfer Aelodau o'r Senedd a'u staff. Mae'r awduron ar gael i drafod y papurau gydag Aelodau a'u staff ond nid yw'n bosib rhoi cyngor i'r cyhoedd.

Dylid anfon unrhyw sylwadau am ein cyhoeddiadau at:

Ymchwil y Senedd
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
CF99 1SN


neu drwy ebost i: Ymchwil@Senedd.Cymru

Gweler hefyd Ynglyn â’r Gwasanaeth am fwy o wybodaeth.

 

Partners & Help