Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Sefydlu’r Cynulliad

Llun o'r Pierhead gyda'r testun 1997 - 1999 drosto yn cynrychioli'r dudalen ar Ddigwyddiadau Allweddol yn sefydlu'r Cynulliad

Dyddiadau nodedig yn arwain at greu Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn dilyn refferendwm datganoli 1997.

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

                             

1997  |  1998  |  1999

                             

 

 

 
|

1999

|
Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Chwefror

  • Mehefin

  • Hydref

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

12.04.1999

Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cael eu creu gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Alun Michael AS.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mawrth

26.03.1999

Y Cyngor Ewropeaidd yn datgan bod ardal Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn gymwys ar gyfer statws Amcan Un.

 

 

10.03.1999

Creu Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (SI 1999/672).

 

Creu Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cynrychiolaeth y Bobl) 1999 (SI 1999/450), sy’n gosod allan y trefniadau ar gyfer etholiadau’r Cynulliad.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ionawr

18.01.1999

Comisiynwyr y Rheolau Sefydlog yn cyflwyno’u hadroddiad i Ysgrifennydd Gwladol Cymru.Staff y Swyddfa Gymreig yn dechrau symud i Dy Crughywel.

<<Dychwelyd i'r mynegai 1999

Brig y dudalen

 

1998

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr

04.12.1998


Cyhoeddi papur ymgynghori ar Gofnod y Trafodion, gan wahodd ymatebion erbyn Ionawr 1999.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref

27.10.1998


Penodi’r Gwir Anrh. Alun Michael AS yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

 

26.10.1998


Y Gwir Anrh. Ron Davies AS yn ymddiswyddo fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 

 

20.10.1998

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Ron Davies AS, yn datgan ei fod wedi derbyn argymhelliad panel cynllunio adeilad newydd y Cynulliad o blaid Partneriaeth Richard Rogers.

 

 

07.10.1998


Cyhoeddi mai Winston Roddick QC fydd Cwnsler Cyffredinol cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Awst

24.08.1998


Cyhoeddi adroddiad Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

31.07.1998

Cydsyniad Brenhinol yn cael ei roi i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998

 

 

29.07.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ystyried Gwelliannau Ty’r Cyffredin yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

22.07.1998

Mesur Llywodraeth Cymru - ystyried gwelliannau Ty’r Arglwyddi yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

15.07.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – y trydydd darlleniad yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

09.07.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

01.07.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin

15.06.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – pumed diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

09.06.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – pedwerydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

03.06.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

02.06.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

11.05.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

21.04.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddarlleniad yn Nhy’r Arglwyddi.

(Linc i Hansard)

 

 

17.04.1998

Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol yn cyhoeddi papur ymgynghori, sef Dweud eich Dweud, gan ofyn am ymatebion erbyn 29 Mai 1998.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mawrth

27.03.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – y darlleniad cyntaf yn Nhy’r Arglwyddi .

(Linc i Hansard)

 

 

26.03.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Cyffredin / y trydydd darlleniad yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

25.03.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

02.03.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – seithfed diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chwefror

25.04.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – chweched diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

03.02.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – pumed diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

02.02.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – pedwerydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ionawr

26.01.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

21.01.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

 

 

20.01.1998

Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin.

(Linc i Hansard)

<<Dychwelyd i'r mynegai 1998

Brig y dudalen

1997

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru
  • Chwefror

  • Mehefin

  • Hydref

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr

9.12.1997

Ail ddarlleniad Mesur Llywodraeth Cymru.

(Linc i Hansard)

 

 

8.12.1997

Ail ddarlleniad Mesur Llywodraeth Cymru.

(Linc i Hansard)


Penodi Grwp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol.


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd

26.11.1997

Darlleniad cyntaf Mesur Llywodraeth Cymru.

(Linc i Hansard)


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Medi

18.09.1997

Yn y refferendwm ar ddatganoli yng Nghymru, gofynnir i’r etholaeth ddewis rhwng y datganiadau canlynol:

‘1. Yr wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru; neu

2. Nid wyf yn cytuno y dylid cael cynulliad i Gymru’

 

Canlyniad: Cytuno 50.3%, Anghytuno 49.7%
(Linc i’r Ddeddf).


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

31.07.1997

Rhoddir Cydsyniad Brenhinol i Ddeddf Refferenda (Yr Alban a Chymru) 1997

 

 

22.07.1997


Cyhoeddi’r Papur Gwyn Llais dros Gymru


Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

15.05.1997

Darlleniad cyntaf Mesur Refferendwm (Yr Alban a Chymru).

(Link to Hansard)

 

 

01.05.1997


Etholiad Cyffredinol y DU. Etholir Llywodraeth Lafur sydd ag ymrwymiad maniffesto i gynnal refferendwm ar gael Cynulliad i Gymru.

 

 

 

<<Dychwelyd i'r mynegai 1997

Brig y dudalen

 
 

 
 

 
 

Partners & Help