Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 
 

Yr Ail Cynulliad

Llun o Pierhead a'r Senedd gyda'r testun 2003 - 2007 drosto yn cynrychioli'r dudalen ar Ddigwyddiadau Allweddol yr Ail Cynulliad

Mae'r dudalen hon yn rhoi amlinelliad o'r dyddiadau allweddol yn ystod yr Ail Cynulliad. Mae'n canolbwyntio ar ddigwyddiadau gweinyddol a threfniadaeth ond mae hefyd yn cyfeirio at rai datblygiadau gwleidyddol a pholisi nodweddiadol.

 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

2007

Mai

03.05.2007 - Etholiadau’r Cynulliad. (Canlyniadau’r etholiad)
Chwefror

12.02.2007 - Prif Weithredwr a Chlerc newydd y Cynulliad, Claire Clancy, yn dechrau ar ei swydd.

07.02.2007 - Cymeradwyir y Rheolau Sefydlog newydd yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion)

Ionawr

31.01.2007 - Cyhoeddir Rheolau Sefydlog newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

2006

Ionawr | Chwefror | Mawrth | Ebrill | Mai | Mehefin | Gorffennaf | Awst | Medi | Hydref | Tachwedd | Rhagfyr

Tachwedd

28.11.2006 - Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Peter Hain AS, yn gwneud datganiad ar Araith y Frenhines, a ddilynir gan ddadl yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion).

15.11.2006 - Penodir Claire Clancy yn Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad. (Linc i Gofnod y Trafodion)

Gorffennaf

25.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru yn derbyn Cydsyniad Brenhinol (Linc i Hansard).

Cyhoeddir Deddf Llywodraeth Cymru 2006.

24.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Ystyried gwelliannau Ty’r Cyffredin a’r rhesymau amdanynt yn Nhy’r Arglwyddi. (Link i Hansard)

13.07.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – y trydydd darlleniad yn Nhy’r Arglwyddi (Link i Hansard)

04.07.2006 - Trish Law AC yn mynychu ei Chyfarfod Llawn cyntaf yn dilyn is-etholiad Blaenau Gwent.

Mehefin

29.06.2006 - Etholir Trish Law (Annibynnol) yn Aelod Cynulliad ar gyfer etholaeth Blaenau Gwent.

28.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Ail ddiwrnod y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

27.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Diwrnod cyntaf y Cyfnod Adrodd yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

12.06.2006 - Pwyllgor Sefydlog CALRE, Cynhadledd Llywyddion Cynulliadau Deddfwriaethol Rhanbarthol Ewrop, yn cyfarfod yn y Senedd i drafod materion o ddiddordeb cyffredin o ran cynulliadau rhanbarthol, eu cysylltiad â’i gilydd, a’u perthynas â sefydliadau Ewrop.

06.06.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard).

Mai

17.05.2006 - Y Cynulliad yn pleidleisio i greu pwyllgor ymgynghorol a fydd yn argymell pa Reolau Sefydlog y dylai’r Cynulliad eu mabwysiadu pan fydd wedi’i gyfansoddi yn ôl Mesur Llywodraeth Cymru.

 • Arglwydd Dafydd Elis-Thomas (y Llywydd)

 • Elin Jones (Plaid Cymru)

 • William Graham (Ceidwadwyr)

 • Peter Black (Democratiaid Rhyddfrydol)

yn aelodau’r Comisiwn Cysgodol, ac etholir y Llywydd yn Gadeirydd.

Y Cynulliad yn pleidleisio i greu pwyllgor ymgynghorol a fydd yn argymell pa Reolau Sefydlog y dylai’r Cynulliad eu mabwysiadu pan fydd wedi’i gyfansoddi yn ôl Mesur Llywodraeth Cymru.

 • Jane Hutt (Llafur)

 • Ann Jones (Llafur)

 • Val Lloyd (Llafur)

 • Gwenda Thomas (Llafur)

 • Jocelyn Davies (Plaid Cymru)

 • Lisa Francis (Ceidwadwyr)

 • Jenny Randerson (Democratiaid Rhyddfrydol)

yn aelodau’r Pwyllgor ar y Rheolau Sefydlog. Etholir Jenny Randerson yn Gadeirydd y pwyllgor (Linc i Gofnod y Trafodion)

03.05.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard)

02.05.2006 - Telir teyrnged yn y Cyfarfod Llawn i’r diweddar Peter Law AC AS, yr Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol dros Flaenau Gwent. (Linc i Hansard)

Ebrill

25.04.2006 - Croesewir y 100,000fed ymwelydd i’r Senedd ers iddi agor i’r cyhoedd ym mis Chwefror.

19.04.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – Diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Arglwyddi (Linc i Hansard)

01.04.2006 - Newidir enw dau o bwyllgorau’r Cynulliad i adlewyrchu’r ffaith bod Bwrdd Croeso Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru, ACCACacELWa wedi dod yn rhan o Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Enw newydd y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth yw’r Pwyllgor Menter, Arloesi a Rhwydweithiau, ac enw newydd y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes yw’r Pwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Nid oes newidiadau i gyfrifoldebau’r pwyllgorau.

Mawrth

22.03.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – yr ail ddarlleniad yn Nhy’r Arglwyddi. (Linc i Hansard)

Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Pwyllgor ar Fesur Llywodraeth Cymru. (Linc i Gofnod y Trafodion)

14.03.2006 - Agoriad Brenhinol adeilad newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Caerdydd, a fynychir gan Ei Mawrhydi’r Frenhines, Ei Fawrhydi Brenhinol Dug Caeredin, Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru, a’i Mawrhydi Brenhinol Duges Cernyw. (Linc i Gofnod y Trafodion)

01.03.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – y darlleniad cyntaf yn Nhy’r Arglwyddi. (Linc i Hansard)

Chwefror

28.02.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru - gweddill y cyfnodau craffu yn Nhy’r Cyffredin (Linc i Hansard)

27.02.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – gweddill y cyfnodau craffu yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

07.02.2006 - Cynhelir y Cyfarfod Llawn cyntaf yn y Senedd, adeilad newydd y Cynulliad.

Ionawr

30.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – trydydd diwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

Mesur Llywodraeth Cymru – ail ddiwrnod y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard)

24.01.2006 - Etholir yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau’r Pwyllgor ar Seilwaith y Rheilffyrdd a Gwella Gwasanaethau i Deithwyr:

 • Leighton Andrews (Llafur);

 • Carl Sargeant (Llafur);

 • Janet Davies (Plaid Cymru);

 • Lisa Francis (Ceidwadwyr);

 • Eleanor Burnham (Democratiaid Rhyddfrydol);

 • John Marek (Forward Wales).

23.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru – diwrnod cyntaf y Cyfnod Pwyllgor yn Nhy’r Cyffredin. (Linc i Hansard).

18.01.2006 - Y Cynulliad yn pleidleisio i sefydlu Pwyllgor ar Fesur Llywodraeth Cymru, ac yn ethol yr Aelodau canlynol yn aelodau ohono:

 • Yr Arglwydd Elis-Thomas (y Llywydd) (Cadeirydd);

 • Leighton Andrews (Llafur);

 • Ann Jones (Llafur);

 • Val Lloyd (Llafur);

 • Gwenda Thomas (Llafur);

 • Ieuan Wyn Jones (Plaid Cymru);

 • Jocelyn Davies (Plaid Cymru);

 • Nick Bourne (Ceidwadwyr);

 • David Melding (Ceidwadwyr);

 • Michael German (Democratiaid Rhyddfrydol)

(Linc i Gofnod y Trafodion)

17.01.2006 - Dadl ar Fesur Llywodraeth Cymru yn y Cyfarfod Llawn. (Linc i Gofnod y Trafodion)

09.01.2006 - Mesur Llywodraeth Cymru - ail ddarlleniad yn Nhy'r Cyffredin. (Linc i Hansard)

 

 

2005

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr

13.12.2005

Cyhoeddir adroddiad cyntaf y Pwyllgor Materion Cymreig ar y Papur Gwyn Trefn Lywodraethu Well i Gymru (First Report, 2005-06, HC 551).  

(Linc i'r Adroddiad)

 

 

08.12.2005

Cyhoeddir Mesur Llywodraeth Cymru. Darlleniad cyntaf y Mesur yn Nhŷ'r Cyffredin

(Linc i Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd

10.11.2005

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn cynnal ei gyfarfod olaf o'i ymchwiliad ar y Papur Gwyn Trefn Lywodraethu Well i Gymru

(Linc i Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref

31.10.2005

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn cyfarfod fel rhan o'i ymchwiliad ar y Papur Gwyn Trefn Lywodraethu Well i Gymru.

(Link to Hansard)

 

 

25.10.2005

Y Pwyllgor Materion Cymreig yn cyfarfod fel rhan o'i ymchwiliad ar y Papur Gwyn Trefn Lywodraethu Well i Gymru

(Linc i Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

07.07.2005

Y Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru yn cyfarfod i glywed tystiolaeth

 

 

06.07.2005

 

Y Cynulliad yn ethol yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau'r Pwyllgor ar Ariannu Ysgolion:

 • Denise Idris Jones (Llafur);
 • Lynne Neagle (Llafur);
 • Janet Ryder (Plaid Cymru);
 • William Graham (Ceidwadwyr);
 • Peter Black (Democratiaid Rhyddfrydol).

(Cofnod y Trafodion 6 Gorffennaf 2005)

 

 

05.07.2005

Y Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru yn cyfarfod i glywed tystiolaeth

 

 

 

04.07.2005

Y Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru yn cyfarfod i glywed tystiolaeth


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin

28.06.2005

 

 • Y Cynulliad yn pleidleisio i sefydlu Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru (Linc i Gofnod y Trafodion) ac yn ethol yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau'r Pwyllgor:

  • Yr Arglwydd Elis-Thomas (y Llywydd);
  • Jane Hutt AS (Llafur);
  • Lorraine Barrett AS (Llafur);
  • Carl Sargeant AS (Llafur);
  • Jocelyn Davies AS (Plaid Cymru);
  • David Melding AS (Ceidwadwyr);
  • Kirsty Williams AS (Democratiaid Rhyddfrydol).

(Cofnod y Trafodion 28 Mehefin 2005)

 

Yn dilyn y Cyfarfod Llawn, cynhelir cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru, er mwyn clywed tystiolaeth

 

 

21.06.2005

Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrh. Peter Hain AS, yn gwneud datganiad ar Araith y Frenhines, a ddilynir gan ddadl yn y Cyfarfod Llawn

(Cofnod y Trafodion 21 Mehefin 2005)

 

 

15.06.2005

Cyhoeddir Trefn Lywodraethu Well i Gymru, sef y Papur Gwyn ar ddiwygio'r Cynulliad, ar ôl datganiad gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn Nhŷ'r Cyffredin. .

(Linc i Hansard).

 

Prif Weinidog Cymru’n gwneud datganiad ar y Papur Gwyn yn y Cyfarfod Llawn.

(Cofnod y Trafodion 15 Mehefin 2005)

 

 

14.06.2005

Y Cynulliad yn pleidleisio i sefydlu pwyllgor i’w gynghori ar ariannu ysgolion

(Cofnod y Trafodion 14 Mehefin 2005)

 

 

07.06.2005

Etholir Mick Bates AC yn aelod o’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Kirsty Williams AC yn aelod o’r Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth, Jenny Randerson AC yn aelod o’r Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Jeff Cuthbert AC yn aelod o’r Pwyllgor Deddfau

(Cofnod y Trafodion 7 Mehefin 2005)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

17.05.2005

Cyhoeddir deddfwriaeth yn Araith y Frenhines i ddiwygio Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ceir y manylion llawn am Fesur (Diwygiad) Llywodraeth Cymru mewn Papur Gwyn sydd ar fin cael ei gyhoeddi.

 

Cyhoeddir tair deddf arall sy’n berthnasol i Gymru yn unig:

 • Mesur Trafnidiaeth (Cymru);

 • Mesur Comisiynydd Pobl Hyn (Cymru) ;

 • Y Mesur Llety Twristiaeth (Cofrestru) (Cymru) drafft.

(Linc i Hansard)

 

Etholir Laura Anne Jones AC yn aelod o’r Pwyllgor Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio, Brynle Williams AC yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, a William Graham AC yn aelod o’r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes.

(Linc i Gofnod y Trafodion)

 

 

05.05.2005

Y Blaid Lafur yn ennill yr Etholiad Cyffredinol gyda mwyafrif o 67 o seddi. Etholir dau Aelod Cynulliad yn Aelodau Seneddol yn San Steffan: etholir Peter Law AC yn Aelod Seneddol annibynnol dros Flaenau Gwent, a David Davies AC yn Aelod Seneddol Ceidwadol dros Fynwy.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

27.04.2005

Y Cynulliad yn ethol aelodau’r pwyllgorau rhanbarthol.

(Linc i Gofnod y Trafodion)

 

 

18.04.2005

Peter Law AC yn hysbysu’r Llywydd nad yw bellach yn aelod o’r Blaid Lafur. O ganlyniad, bydd yn Aelod annibynnol o’r Cynulliad.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mawrth

09.03.2005Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reol Sefydlog Rhif 3.2 o ran y swyddi y gall Aelod Cynulliad gael cyflog ychwanegol amdanynt.

(Linc i Gofnod y Trafodion)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chwefror

22.02.2005Y Cynulliad yn cymeradwyo’r newidiadau i’r Rheolau Sefydlog a gyflwynwyd yn adroddiad y Pwyllgor Busnes ar Chwefror 14.
 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 18A i sefydlu pwyllgor i graffu ar waith y Prif Weinidog.

 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 10 er mwyn newid ffiniau rhanbarthau’r pwyllgorau rhanbarthol fel eu bod yn cyd-fynd â ffiniau rhanbarthau etholiadol y Cynulliad. Drwy hynny crëir pum pwyllgor rhanbarthol, ar gyfer:

  • Gogledd Cymru

  • Canolbarth a Dwyrain Cymru

  • De Orllewin Cymru

  • Canol De Cymru

  • De Ddwyrain Cymru.

 • Diwygir Rheol Sefydlog Rhif 6.6, sy’n ymdrin ag ailgyfeirio Mesurau i bwyllgorau

 • Rheol Sefydlog Rhif 6.12, sy’n ymdrin â threfn busnes

 • Rheol Sefydlog Rhif 6.14, sy’n ymdrin â’r canllawiau ar gynigion a gwelliannau

 • Rheol Sefydlog Rhif 31, sy’n ymdrin ag is-ddeddfwriaeth.

(Linc i Gofnod y Trafodion)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ionawr

14.01.2005

Prif Weinidog Cymru’n cyhoeddi penodiad dwy Ddirprwy Weinidog newydd.

 • Penodir Tamsin Dunwoody-Kneafsey AC (Llafur) yn Ddirprwy Weinidog dros Ddatblygu Economaidd a Thrafnidiaeth

 • Christine Chapman AC (Llafur) yn Ddirprwy Weinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes, a Chyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus.

 • Penodir Jeff Cuthbert AC (Llafur) yn Gadeirydd y Pwyllgor Monitro Amcan Un

 

 

10.01.2005

 • Penodi Dr Brian Gibbons AC yn Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 • Penodi Jane Hutt AC yn Drefnydd. Bydd Karen Sinclair AM yn parhau fel

 • Prif Chwip ac yn mynychu cyfarfodydd y Cabinet.

 

<<Dychwelyd i'r mynegai 2005

Brig y dudalen

2004

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr   

01.12.2004

Ysgrifennydd Gwladol Cymru’n gwneud datganiad ar Araith y Frenhines, a ddilynir gan y ddadl flynyddol yn y Cyfarfod Llawn.

(Cofnod y Trafodion 1 Rhagfyr 2004)

 


 

 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd

23.11.2004

Dau Fesur sy’n berthnasol i Gymru yn unig yn cael eu cyhoeddi yn Araith y Frenhines yn ystod agoriad swyddogol y Senedd yn San Steffan: Mesur Trafnidiaeth (Cymru) a Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)..

(Linc i Hansard)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref

06.10.2004

Yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar adroddiad y Comisiwn Richard, derbynnir y cynnig bod y Cynulliad, 'ar ôl ystyried adroddiad comisiwn Richard, yn galw ar Brif Weinidog Cymru i annog Ysgrifennydd Gwladol Cymru i gyflwyno cynigion i ddiwygio Deddf Llywodraeth Cymru 1998 at y dibenion canlynol:

a) sicrhau gwahaniad ffurfiol rhwng cangen weithredol a changen ddeddfwriaethol y Cynulliad;

b) diwygio'r trefniadau etholiadol presennol er mwyn cael gwared ar unrhyw anghysondebau;

c) gwella pwerau deddfwriaethol y Cynulliad.’

(Cofnod y Trafodion 6 Hydref 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Medi       

28.09.2004

Y Cynulliad yn cymeradwyo’r cynnig bod Pwyllgor y Tŷ’n cymryd cyfrifoldeb dros adeilad newydd y Cynulliad wedi iddo gael ei gwblhau.

(Cofnod y Trafodion 28 Medi 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

15.07.2004

Cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar Ysmygu mewn Mannau Cyhoeddus.

(Linc i'r agenda)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin

21.06.2004

Am y tro cyntaf, cynhelir cyfarfod ar y cyd ffurfiol rhwng un o bwyllgorau pwnc y Cynulliad a'r Pwyllgor Materion Cymreig. Y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth a'r Pwyllgor Materion Cymreig yn trafod y Mesur Trafnidiaeth (Cymru) drafft yn y Cynulliad

 

 

 

 

 

15.06.2004

Y Cynulliad yn cymeradwyo’r newidiadau i’r Rheolau Sefydlog a gyflwynwyd yn adroddiad y Pwyllgor Busnes. Bydd Rheol Sefydlog newydd Rhif 9.15 yn galluogi aelodau Pwyllgor Materion Cymreig Tŷ’r Cyffredin i gymryd rhan yng nghyfarfodydd pwyllgorau pwnc y Cynulliad.

(Cofnod y Trafodion 15 Mehefin 2004)

 

 

08.06.2004

Y Cynulliad yn pleidleisio i sefydlu pwyllgor yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 8.1 a fydd yn cynghori'r Cynulliad ar wahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Etholir yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau'r Pwyllgor ar Ysmygu mewn Mannau Cyhoeddus:

 • Jeff Cuthbert AC (Llafur);
 • David Lloyd AC (Plaid Cymru);
 • Jonathan Morgan AC (Ceidwadwyr);
 • Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol);
 • Val Lloyd AC (Llafur) (Cadeirydd).

(Cofnod y Trafodion 8 Mehefin 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

27.05.2004

 

Cyhoeddi'r Mesur Trafnidiaeth (Cymru) drafft.

 

 

 

13.05.2004


Ei Hardderchowgrwydd yr Arlywydd Vaira Vike-Freiberga o Latfia yn ymweld â’r Cynulliad.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ebrill

26.04.2004

Y newidiadau i Reolau Sefydlog a gymeradwywyd ar 24 Mawrth 2004 yn dod i rym, gan olygu mai enw newydd Swyddfa’r Llywydd yw ‘Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad’.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mawrth

31.03.2004

Cyhoeddi adroddiad y Comisiwn Richard ar bwerau a threfniadau etholiadol y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reolau Sefydlog er mwyn atgyfnerthu’r holl reolau a ddiwygiwyd yn ystod y Cynulliad Cyntaf, gan gywiro unrhyw anghysonderau a hynodweddau ynddynt.

(Cofnod y Trafodion 31 Mawrth 2004)

 

 

24.03.2004

Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reolau Sefydlog er mwyn iddynt adlewyrchu’r ffaith mai enw newydd Swyddfa’r Llywydd  yw ‘Gwasanaeth Seneddol y Cynulliad’.

(Cofnod y Trafodion 24 Mawrth 2004)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Chwefror

02.02.2004


Canolfan ymwelwyr newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae Colwyn yn agor i’r cyhoedd.                             


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Ionawr

22.01.2004


Cyfarfod cyntaf Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

 

 

13.01.2004

Y Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio o blaid sefydlu Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 o dan Reol Sefydlog Rhif 8.1. Bydd y pwyllgor yn ystyried agweddau ar Fesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, gan gynnwys y llythyr a anfonodd y Gweinidog Cyllid ar 1 Rhagfyr at Gadeirydd Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru). Etholir yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau o Bwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004:

  • Leighton Andrews AC (Llafur);
  • Janice Gregory AC (Llafur);
  • Alun Cairns AC (Ceidwadwyr);
  • Jenny Randerson AC (Democrat Rhyddfrydol);
  • Janet Davies AC (Plaid Cymru) (Cadair).

(Cofnod y Trafodion 13 Ionawr 2004)

 

 

 

<<Mynegai 2004

Brig

2003

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Rhagfyr

 

 

05.12.2003

Prif Weinidog Cymru a’r Llywydd yn ymweld â chwarel y Penrhyn ym Methesda er mwyn torri’r llechen gyntaf a fydd yn cael ei defnyddio yn adeilad newydd y Cynulliad.

 

 

03.12.2003

Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn gwneud datganiad ar Araith y Frenhines

(Cofnod y Trafodion 3 Rhagfyr 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Tachwedd

 

 

28.11.2003

Y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn cyfarfod yn Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan.

 

 

19.11.2003

Gweinidog-Lywydd Teufel o ranbarth Baden-Württemberg yr Almaen yn annerch y Cynulliad.

 

Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reol Sefydlog Rhif 14 fel y gellir dirprwyo ar y Pwyllgor Cyfle Cyfartal; i Reol Sefydlog Rhif 15 fel y gellir dirprwyo ar y pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol; ac i Reol Sefydlog Rhif 19, fel bod modd cyhoeddi mwy nag un adroddiad ar gyllid llywodraeth leol mewn blwyddyn, ac er mwyn gwneud y trefniadau ar gyfer cyflwyno dogfennau yn gliriach.

 

 

 

04.11.2003

Gweithredu argymhellion adroddiad y Pwyllgor ar Drefniadau Seddi yn y Siambr.

 

 

 

Cyhoeddi The National Assembly for Wales elections 2003: the official report and results.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Hydref

 

 

21.10.2003

Cyhoeddi adroddiad y Pwyllgor ar Drefniadau Seddi yn y Siambr

 

 

02.10.2003

Cyfarfod cyntaf y Pwyllgor ar Drefniadau Seddi yn y Siambr.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Medi         

 

 

15.09.2003

Etholir Ieuan Wyn Jones AC yn arweinydd grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad.

 

 

10.09.2003

Cyhoeddir bod un person, sef Adam Peat, wedi’i benodi i dair swydd: Comisiynydd Gweinyddiaeth Leol yng Nghymru, Comisiynydd y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru ac Ombwdsmon Gweinyddiaeth Cymru.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Awst

 

 

04.08.2003

Y gwaith adeiladu’n dechrau ar adeilad newydd y Cynulliad.


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Gorffennaf

 

 

15.07.2003

Y Pwyllgor ar Drefniadau Seddi yn y Siambr yn cael ei sefydlu o dan Reol Sefydlog Rhif 8.1.

 

Etholir aelodau'r pwyllgor ar 16 Gorffennaf:

 • Karen Sinclair AC (Llafur);
 • Lynne Neagle AC (Llafur);
 • Leighton Andrews AC (Llafur);
 • Carl Sargeant AC (Llafur);
 • Janet Davies AC (Plaid Cymru);
 • Jonathan Morgan AC (Ceidwadwyr);
 • Kirsty Williams AC (Democratiaid Rhyddfrydol);
 • Yr Arglwydd Elis-Thomas (Plaid Cymru) (Cadeirydd).

 

Y Cynulliad yn cymeradwyo newidiadau i Reol Sefydlog Rhif 35, sy'n darparu ar gyfer aelodaeth pwyllgorau penderfyniadau cynllunio fel eu bod yn adlewyrchu'r cydbwysedd newydd rhwng y pleidiau yn y Cynulliad.

(Cofnod y Trafodion 15 Gorffennaf 2003)

 

 

09.07.2003

Y Gwir Anrh. Helen Clark AS, Prif Weinidog Seland Newydd, yn annerch y Cynulliad.

(Cofnod y Trafodion 9 Gorffennaf 2003)

 

 

08.07.2003

Cyfarfod cyntaf Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

 

 

02.07.2003

Y Cynulliad Cenedlaethol, yn unol â Rheol Sefydlog Rhif 8.1, yn ethol yr Aelodau Cynulliad canlynol yn aelodau Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru):

  • Leighton Andrews AC (Llafur);
  • Ann Jones AC (Llafur);
  • Alun Cairns AC (Ceidwadwyr);
  • Mick Bates AC (Democratiaid Rhyddfrydol);

  Janet Davies AC (Plaid Cymru) (Cadeirydd)

(Cofnod y Trafodion 2 Gorffennaf 2003)

 

 

01.07.2003

Derbynnir cynnig NDM1518 yn y Cyfarfod Llawn bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cytuno i wneud contract cyfandaliad ar gyfer adeilad Siambr newydd y Cynulliad gyda Taylor Woodrow Construction Cyf ar gost o £40,997,000.00 (heb gynnwys TAW)..

 

Y Cynulliad Cenedlaethol yn sefydlu Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) o dan Reol Sefydlog Rhif 8.1 a fydd yn cynghori'r Cynulliad ar delerau Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru).

(Cofnod y Trafodion 1 Gorffennaf 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mehefin

 

 

12.06.2003

Croesewir y 100,000fed ymwelydd i’r Cynulliad yn y Pierhead ers agor y ganolfan i’r cyhoedd ym Mai 2001.

 

 

05.06.2003

Agorir yr ail Gynulliad yn swyddogol gan Ei Mawrhydi’r Frenhines, ynghyd â’i Fawrhydi Brenhinol Dug Caeredin a’i Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru.

(Cofnod y Trafodion 5 Mehefin 2003)

 

 

03.06.2003

Etholir cadeiryddion ac aelodau'r pwyllgorau pwnc yn y Cyfarfod Llawn:

 • Alun Ffred Jones AC (Plaid Cymru) – Pwyllgor yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad;
 • Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol) – Y Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes;
 • Rosemary Butler AC (Llafur) – Y Pwyllgor Diwylliant, Yr Iaith Gymraeg a Chwaraeon;
 • Ann Jones AC (Llafur) – Y Pwyllgor  Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus;
 •  Janice Gregory AC (Llafur) - Y Pwyllgor  Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio;
 • David Melding AC (Ceidwadwyr) - Y Pwyllgor  Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol;
 • Christine Gwyther AC (Llafur) - Y Pwyllgor Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth;
 • Janet Davies AC (Plaid Cymru) - Y Pwyllgor Archwilio;
 • Gwenda Thomas AC (Llafur) - Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal;
 • Glyn Davies AC (Ceidwadwyr) - Y Pwyllgor Deddfau;
 • Kirsty Williams AC (Democratiaid Rhyddfrydol) - Y Pwyllgor Safonau;
 • Sandy Mewies AC (Llafur) - Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol

(Cofnod y Trafodion 3 Mehefin 2003)


 

Y Gwasanaeth Ymchwil | Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mai

 

 

20.05.2003

Etholir aelodau Panel y Cadeiryddion. Bydd cadeiryddion y pwyllgorau yn cael eu dewis o blith aelodau'r panel, sef:

 • Rosemary Butler AC (Llafur);
 • Janice Gregory AC (Llafur);
 • Christine Gwyther AC (Llafur);
 • Ann Jones AC (Llafur);
 • Alun Ffred Jones AC (Plaid Cymru);
 • David Melding AC (Ceidwadwyr);
 • Peter Black AC (Democratiaid Rhyddfrydol)

 

 

13.05.2003

Cynhelir y Cyfarfod Llawn cyntaf ar brynhawn Mawrth o dan y drefn newydd, sef y bydd cyfarfodydd llawn yn cael eu cynnal ar brynhawn Mawrth a phrynhawn Mercher.

Y Prif Weinidog yn penodi'r Dirprwy Weinidogion:

 • Datblygu Economaidd a Thrafnidiaeth – Brian Gibbons AC (Llafur);
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol – John Griffiths AC (Llafur);
 • Cyfiawnder Cymdeithasol – Huw Lewis AC (Llafur).

 Etholir aelodau Pwyllgor y Tŷ a’r Pwyllgor Busnes.

(Cofnod y Trafodion 13 Mai 2003)

 

 

09.05.2003

Prif Weinidog Cymru'n cyhoeddi ei Gabinet newydd ar gyfer ail dymor Llywodraeth Cynulliad Cymru:

 • Y Gweinidog dros Gyllid, gyda chyfrifoldeb am lywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus - Sue Essex AC (Llafur);
 • Y Trefnydd - Karen Sinclair AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio - Edwina Hart AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Jane Hutt AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd, gyda chyfrifoldeb am drafnidiaeth - Andrew Davies AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes - Jane Davidson AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad - Carwyn Jones AC (Llafur);
 • Y Gweinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a'r Gymraeg - Alun Pugh AC (Llafur).

 

 

08.05.2003

Ieuan Wyn Jones AC yn ymddiswyddo fel Llywydd Plaid Cymru.

 

 

07.05.2003

Cyfarfod Llawn Cyntaf yr Ail Gynulliad.

 • Ailbenodi'r Arglwydd Elis-Thomas yn Llywydd;
 • Penodi Dr John Marek AC yn Ddirprwy Lywydd;
 • Ailethol Rhodri Morgan AC yn Brif Weinidog

(Cofnod y Trafodion 7 Mai 2003)

 

 

01.05.2003

Etholiadau’r Cynulliad.
(Canlyniadau'r etholiad)

 

<<Mynegai 2003

Brig

 
 

Partners & Help