Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Cynigion Cydsyniad Offeryn Statudol

Mae'n ofynnol i'r Senedd roi cysyniad mewn enghreifftiau ble mae Gweinidogion Llywodraeth y DU yn medru defnyddio pwerau gwneud gorchmynion mewn materion sydd wedi eu datganoli o ganlyniad i ddeddfwriaeth cynradd sydd yn bodoli eisioes. Rhoddir cydsyniad o'r fath gan y Senedd drwy Cynigion Cydsyniad Offerynau Statudol. Maent yn wahanol i Gynigion Cydsyniad 'Deddfwriaethol' gan eu bod yn ymwneud â gorchmynion sydd yn deillio o ddeddfau'r DU sydd eisioes mewn grym yn hytrach na darpariaethau mewn Biliau sydd eto i dderbyn cydsyniad gan Senedd y DU.

Mae rhestr or Memoranda Cydsyniad Offerynau Statudol diweddaraf ar gael aradran deddfwriaeth gwefan y Senedd.

 

 

Partners & Help