Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol 2014, 2015 a 2016

Cyflwynwyd Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Mesurau Seneddol isod yn ystod 2014, 2015 a 2016.

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Bil Mewnfudo

​17 Medi 2015 - Darlleniad 1af y Bil Mewnfudo yn Nhy'r Cyffredin

13 Hydref 2015 - 2il ddarlleniad y Bil Mewnfudo yn Nhy'r Cyffredin

2 Rhagfyr 2015 - Darlleniad 1af y Bil Mewnfudo yn Nhy'r Arglwyddi

22 Rhagfyr 2015 - 2il ddarlleniad y Bil Mewnfudo yn Nhy'r Arglwyddi

5 Chwefror 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 173KB) gerbron y Cynulliad yn ymwneud â gofynion iaith ar gyfer gweithwyr yn y sector gyhoeddus

15 Mawrth 2016 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

12 Mai 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Mewnfudo 2016

 

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Bil Mynediad at Driniaethau Meddygol (Arloesi)

​24 Mehefin 2015 - Darlleniad 1af y Bil Mynediad at Driniaethau Meddygol (Arloesi) yn Nhy'r Cyffredin. Bil Aelod Preifat a gyflwynwyd gan Chris Heaton-Harris AS.

16 Hydref 2015 - 2il ddarlleniad y Bil yn Nhy'r Cyffredin

13 Ionawr 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 185KB) gerbron y Cynulliad yn ymwneud â nifer o gymalau yn y Bil sydd yn dod o fewn cymhwysedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

23 Mawrth 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Mynediad at Driniaethau Meddygol (Arloesi) 2016

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Bil Tai a Chynllunio

​13 Hydref 2015 - Darlleniad 1af y Bil Tai a Chynllunio yn Nhy'r Cyffredin

2 Tachwedd 2015 - 2il ddarlleniad y Bil Tai a Chynllunio yn Nhy'r Cyffredin

9 Rhagfyr 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 146KB) gerbron y Cynulliad yn ymwneud â chymalau yn y Bil ar lesddaliadau hir

22 Ionawr 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Rhif 2)(PDF, 233KB) yn ymwneud â phrynu gorfodol ac ati

23 Chwefror 2016 - Y Cynulliad yn cytuno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Rhif 1 yn ymwneud â llesddaliadau hir yn y Cyfarfod Llawn

15 Mawrth 2016 - Y Cynulliad yn gwrthod Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol Rhif 2 yn ymwneud â phrynu gorfodol ac ati yn y Cyfarfod Llawn

12 Mai 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Tai a Chynllunio 2016

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

 

Bil Undebau Llafur

​15 Gorffennaf 2015 - Darlleniad 1af y Bil Undebau Llafur yn Nhy'r Cyffredin

14 Medi 2015 - 2il ddarlleniad y Bil Undebau Llafur yn Nhy'r Cyffredin

11 Tachwedd 2015 - Darlleniad 1af y Bil Undebau Llafur yn Nhy'r Arglwyddi 

20 Tachwedd 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 158KB) yn ymwneud â chymalau yn Bil gerbron y Cynulliad

26 Ionawr 2016 - Y Cynulliad yn gwrthod y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

4 Mai 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Undebau Llafur 2016

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Bil Diwygio Lles a Gwaith [HL]

​16 Medi 2015 - Darlleniad 1af y Bil Diwygio Lles a Gwaith yn Nhy'r Arglwyddi

1 Hydref 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 163KB) yn ymwneud â chymal yn y Bil parthed darpariaethau'r Comisiwn Symudedd Cymdeithasol

10 Tachwedd 2015 - Ail ddarlleniad y Bil Diwygio Lles a Gwaith yn Nhy'r Arglwyddi

12 Ionawr 2016 - Y Cynulliad yn cytuno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol wedi Trafodaeth yn y Cyfarfod Llawn

30 Mawrth 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Diwygio Lles a Gwaith 2016

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

​Bil Menter [HL]

​16 Medi 2015 - Darlleniad 1af y Bil Menter yn Nhy'r Arglwyddi

1 Hydref 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 160KB) yn ymwneud â chymal yn y Bil parthed ardrethi annomestig

2 Hydref 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 2) (PDF, 155KB) yn ymwneud â darpariaethau yn ymwneud â'r Comisiynydd Busnesau Bach

12 Hydref 2015 - Ail ddarlleniad y Bil Menter yn Nhy'r Arglwyddi

1 Rhagfyr 2015 - Y Cynulliad yn cytuno'r cynigion cydsyniad deddfwriaethol ar ardrethi annomestig a'r Comisiynydd Busnesau Bach yn y cyfarfod llawn

4 Chwefror 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 3) (PDF, 177KB) yn ymwneud a cod rheoleiddwyr a awdurdod sylfaenol

5 Chwefror 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 4) (PDF, 94KB) yn ymwneud â swyddi sector cyhoeddus: cyfyngu ar daliadau ymadael

16 Chwefror 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (Rhif 5) (PDF, 151KB) yn ymwneud â phrentisiaethau: rhannu gwybodaeth

3 Mawrth 2016 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Rhif 4) (PDF, 104KB) yn ymwneud â swyddi sector cyhoeddus: cynfyngu ar daliadau ymadael

15 Mawrth 2016 - Y Cynulliad yn cytuno cynigion cydsyniad deddfwriaethol rhif 3 (cod rheoleiddwyr) a rhif 4 (taliadau ymadael: swyddi sector cyhoeddus) yn y Cyfarfod Llawn

15 Mawrth 2016 - Y Cynulliad yn cytuno cynnig cydsyniad deddfwriaethol rhif 5 (prentisiau: rhannu gwybodaeth) yn y Cyfarfod Llawn

  Mai 2016 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Menter 2016 

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

​Bil Arloesi Meddygol [HL]

​5 Mehefin 2014 - Darlleniad 1af y Bil Arloesi Meddygol yn Nhy'r Arglwyddi

27 Mehefin 2014 - Ail ddarlleniad y Bil Arloesi Meddygol yn Nhy'r Arglwyddi

10 Rhagfyr 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 187KB) yn ymwneud â chymalau yn y Bil parthed darpariaethau allweddol y bwriedir iddynt ganiatau i'r prawf esgeuluster gael ei gymhwyso pan fydd meddyg yn penderfynu a ddylid arloesi ai peidio a'r gyfraith gyffredin

3 Chwefror 2015 - Y Cynulliad yn gwrthod y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

26 Mawrth 2015 - Addoedi'r Senedd - dim cynnydd pellach 

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

​Bil Troseddu Difrifol [HL]

​5 Mehefin 2014 - Darlleniad 1af y Bil Troseddu Difrifol yn Nhy'r Arglwyddi

16 Mehefin 2014 - Ail ddarlleniad y Bil Troseddu Difrifol yn Nhy'r Arglwyddi

6 Tachwedd 2014 - Darlleniad 1af y Bil Troseddu Difrifol yn Nhy'r Cyffredin

11 Tachwedd 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 92KB) yn perthyn i gymal 65 yn y Bil sydd yn ymwneud â chamdriniaeth seicolegol tuag at blant a chreulondeb tuag at blant mewn perthynas ac amddiffyn a llesiant plant a phobol ifanc

9 Rhagfyr 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

16 Ionawr 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 145KB) Rhif 2 gerbron y Cynulliad yn ymwneud â gwelliannau i'r Bil sydd yn cyflwyno darpariaeth newydd ynghylch yr hyn a elwir 'controlling or coercive behaviour in intimate or family relationships'.

30 Ionawr 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 133KB) Rhif 3 gerbron y Cynulliad

10 Chwefror 2015 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

19 Chwefror 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 147KB) Rhif 4 gerbron y Cynulliad

3 Mawrth 2015 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

3 Mawrth 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Troseddu Difrifol 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

​Bil Caethwasiaeth Fodern

​10 Mehefin 2014 - Darlleniad 1af y Bil Caethwasiaeth Fodern yn Nhy'r Cyffredin

8 Gorffennaf 2014 - Ail ddarlleniad y Bil Caethwasiaeth Fodern yn Nhy'r Cyffredin

5 Tachwedd 2014 - Darlleniad 1af y Bil Caethwasiaeth Fodern yn Nhy'r Arglwyddi

5 Tachwedd 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 144KB) yn perthyn i gymalau 43 i 45 yn y Bil sydd yn ymwneud a masnachu/caethwasiaeth mewn perthynas â llesiant cymdeithasol ac amddiffyn a llesiant plant

​9 Rhagfyr 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

26 Mawrth 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

​Bil Hawliau Defnyddwyr

​23 Ionawr 2014 - Darlleniad 1af y Bil Hawliau Defnyddwyr yn Nhy'r Cyffredin

17 Mehefin 2014 - Darlleniad 1af y Bil Hawliau Defnyddwyr yn Nhy'r Arglwyddi

1 Gorffennaf 2014 - 2il darlleniad o'r Bil Hawliau Defnyddwyr yn Nhy'r Arglwyddi

21 Hydref 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 146KB) yn ymwneud â darpariaethau yn y bil sydd yn ymwneud â'r ddyletswydd ar asiantwyr gosod i gyhoeddi eu ffioedd

25 Tachwedd 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

26 Mawrth 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015

Yn ôl i Brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 

​Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth

25 Mehefin 2014 - Darllediad 1af y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth yn Nhy'r Cyffredin

16 Gorffennaf 2014 - 2il ddarlleniad y Bil Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth yn Nhy'r Cyffredin

17 Gorffennaf 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 208KB) mewn perthynas â darpariaethu yn y Bil sydd yn ymwneud â mynediad at gyllid - allforion a gwerthuso addysg

7 Tachwedd 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 142KB) mewn perthynas â darpariaethau yn y Bil sydd yn ymwneud â gwelliant i Ddeddf Landlordiaid a Thenantiaid 1954

13 Tachwedd 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 174KB) (Memorandwm Rhif 3) mewn perthynas â darpariaethau yn y Bil sydd yn ymwneud â taliadau ymadael yn y sector cyhoeddus

18 Tachwedd 2014 - Y Cynulliad yn cytuno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y darpariaethau'n ymwneud ag allforion yn y Cyfarfod Llawn

25 Tachwedd 2014 - Y Cynulliad yn cytuno Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y darpariaethau'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant yn y Cyfarfod Llawn

8 Ionawr 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Diwygiedig (PDF,154KB) ynghylch y darpariaethau sydd yn gwneud gwelliant i Ddeddf Landlordiaid a Thenantiaid 1954 

13 Ionawr 2015 - Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol ar Ddeddf Landlordiaid a Thenantiaid 1954 a thaliadau ymadael yn y sector gyhoeddus yn cael eu cytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

6 Mawrth 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 4) (PDF, 90KB)

17 Mawrth 2015 - Cynnig Cydsyniad Deddfwraiethol ar Femorandwm Rhif 4 yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

26 Mawrth 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Busnesau Bach, Menter a Chyflogaeth 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 


 

Bil Seilwaith

5 Mehefin 2014 - Darlleniad 1af y Bil Seilwaith yn Nhy'r Arglwyddi

18 Mehefin 2014 - 2il ddarlleniad y Bil Seilwaith yn Nhy'r Arglwyddi

18 Mehefin 2014 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 525KB) gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas a darpariaethau yn ymwneud a rheoli rhywogaethau estron goresgynnol

23 Medi 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

12 Chwefror 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Seilwaith 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


Bil Cyfiawnder a'r Llysoedd

5 Chwefror 2014 - Darlleniad 1af Bil Cyfiawnder Troseddol a'r Llysoedd yn Nhy'r Cyffredin

15 Mai 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 192KB) gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag atodlen newydd i'r Bil sydd yn cynnig diwygio'r darpariaethau:

 • Adran 287 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref”);

 • Adran 288 o.r Ddeddf honno;

 • Adran 63 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (y Ddeddf Adeiladau Rhestredig”);

 • Adran 22 o Ddeddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 (y Ddeddf Sylweddau Peryglus”); ac

 • Adran 113 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (y Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol”).

24 Mehefin 2014 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 166KB) ychwanegol yn cael ei osod gan Lywodraeth Cymru ar ddarpariaethau'n ymwneud â throsedd camdriniaeth neu esgeulustod bwriadol gan weithwyr gofal

25 Mehefin 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 205KB) diwygiedig gerbron y Cynulliad. Mae'r Memorandwm yma yn adolygu'r un a osodwyd ar 15 Mai 2014 ac yn adlewyrchu diwygiadau a wnaed i'r Bil yn San Steffan.

8 Gorffennaf 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

30 Medi 2014 - Y Cynulliad yn cytuno cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar ddarpariaethau'n ymwneud â throsedd camdriniaeth neu esgeulustod bwriadol gan weithwyr gofal yn y Cyfarfod Llawn

12 Chwefror 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Cyfiawnder a'r Llysoedd 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


 

Bil Cymru

20 Mawrth 2014 - Darlleniad 1af Bil Cymru yn Nhy'r Cyffredin

31 Mawrth 2014 - 2il ddarlleniad y Bil yn Nhy'r Cyffredin

1 Mai 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 158KB) gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â darpariaethau mewn cymalau yn y Bil sydd yn ymwneud â:

 • Threthu

 • Gwelliannau ynglyn â‘r Comisiynwyr Cyllid a Thollau

 • Treth Gymreig ar drafodion ynglyn a buddiannau mewn tir

 • Treth Gymreig ar wastraff a waredir i safleoedd tirlenwi

 • Gweithdrefnau‘r gyllideb

1 Gorffennaf 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

17 Rhagfyr 2014 - Cydsyniad Frenhinol -  Deddf Cymru 2014

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

 


Y Bil Dadreoleiddio

23 Ionawr 2014 - Darlleniad 1af y Bil Dadreoleiddio yn Nhy'r Cyffredin

24 Chwefror 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 133KB) gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â nifer o ddarpariaethau yn y Bil. Amcan polisi Llywodraeth y DU ar gyfer y Bil yw dileu neu leihau'r beichiau rheoliadol diangen sy'n rhwystro busnesau, unigolion, gwasanaethau cyhoeddus neu'r trethdalwr neu'n costio arian iddynt. Mae'r Bil yn cynnwys mesurau sy'n ymwneud â meysydd busnes cyffredinol a phenodol, cwmnïau ac ansolfedd, y defnydd o dir, tai, trafnidiaeth, cyfathrebu, yr amgylchedd, addysg a hyfforddiant, adloniant, awdurdodau cyhoeddus a gweinyddu cyfiawnder.

23 Ebrill 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol PDF, 179KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Deddf Daliadau Amaethyddol 1986, Deddf Bridio Cwn 1973 a Deddf Bridio a Gwerthu Cwn (Lles) 1999

10 Mehefin 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 99KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud a darpariaethau mewn perthynas â:

 • Phedolwyr; a

 • Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 - cytundebau cartref-ysgol

24 Mehefin 2014 - Y Cynulliad yn cytuno'r cynnig cydsyniad deddfwriaethol yn y Cyfarfod Llawn

30 Mehefin 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 167KB) atodol gerbron y Cynulliad yn ymwneud â deddfwriaeth ynglyn â blaendaliadau tenantiaeth

16 Medi 2014 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud a darpariaethau mewn perthynas â phedolwyr Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 - cytundebau cartref-ysgol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

7 Hydref 2014 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ynglyn â blaendaliadau tenantiaeth yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod llawn

20 Tachwedd 2014 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (PDF, 125KB) (Memorandwm rhif 5) mewn perthynas â Deddf Cychod Pysgota Prydeinig 1983, Deddf Pysgodfeydd 1868 a Deddf Pysgodfeydd 1891

13 Ionawr 2015 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol parthed Memorandwm rhif 5 yn cael ei gytuno gan y Cynulliad yn y Cyfarfod Llawn

30 Ionawr 2015 - Llywodraeth Cymru yn gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol Rhif 6 (PDF, 133KB) gerbron y Cynulliad

10 Chwefror 2015 - Y Cynulliad yn Cytuno'r Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol y y Cyfarfod Llawn

26 Mawrth 2015 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Dadreoleiddio 2015

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol


​Y Bil Plant a Theuluoedd

4 Chwefror 2013 - Darlleniad 1af y Bil Plant a Theuluoedd yn Nhy'r Cyffredin

12 Chwefror 2103 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 205KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â darpariaethau yn y Bil sydd yn delio â:

 • Datgymhwyso, o ran Cymru, y Gofrestr Deddf Mabwysiadu a Phlant; a

 • Pharatoi cynllun gofal gan awdurdod lleol

25 Chwefror 2013 2il ddarlleniad y Bil yn Nhy'r Cyffredin

16 Ebrill 2013 Y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

3 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 226KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Rhan 98 (1) o'r Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002

17 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 231KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â tybaco

20 Rhagfyr 2013 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 146KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â Rhan 38 o'r Ddeddf Plant a Phobl Ifanc 1963

14 Ionawr 2014 Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â Rhan 98 (1) o'r Ddeddf Mabwysiadu a Phlant 2002 yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn Cyfarfod Llawn

21 Ionawr 2014 - Cynigion Cydysniad Deddfwriaethol atodol ynglyn â tybaco a Deddf Plant a Phobl Ifanc 1963 yn cael eu cytuno gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn

31 Ionawr 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 386KB) gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â phrynu tybaco ac yn y blaen ar ran plant, a gwahardd gwerthu nwyddau sy’n cynnwys nicotin (e-sigaréts ac yn y blaen) i bobl o dan 18 oed a chreu troseddau cysylltiedig

4 Chwefror 2014 - Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol atodol mewn perthynas â phrynu tybaco ac yn y blaen ar ran plant, a gwahardd gwerthu nwyddau sy’n cynnwys nicotin (e-sigaréts ac yn y blaen) i bobl o dan 18 oed a chreu troseddau cysylltiedig yn cael ei gytuno gan y Cynulliad mewn cyfarfod llawn

4 Chwefror 2014 - Gosod Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF, 286KB) gan Lywodraeth Cymru yn ymwneud â phrynu neu ymgais i brynu tybaco neu bapurau sigarét ar ran personau sydd o dan 18 oed a gwahardd gwerthu cynhyrchion nicotin i bersonau o dan 18 oed a throseddau, amddiffyniadau, cosbau a chamau gorfodi etc cysylltiedig i’r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

5 Chwefror 2014 - Memoranwm Cydyniad Deddfwriaethol mewn perthynas ag ysmygu mewn cerbydau preifat sydd yn cario person neu bersonau o dan 18 oed yn y cyfarfod llawn

14 Mawrth 2014 - Cydsyniad Frenhinol - Deddf Plant a Theuluoedd 2014

 


 

Yn ôl i brif dudalen Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Partners & Help