Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Craffu Ariannol​​

Mae'r Uned Craffu Ariannol yn cynnig gwaith dadansoddi annibynnol i gynorthwyo pwyllgorau'r Senedd wrth iddynt graffu ar faterion ariannol ac i gefnogi gwaith Aelodau unigol ar dueddiadau a materion cyllidebol. Mae hyn yn cynnwys gwaith costio annibynnol ar gyfer cynigion gwariant penodol, a gwneud gwaith ymchwil ar bob agwedd ar yr economi a chyllid cyhoeddus fel y maent yn effeithio ar Lywodraeth Cymru a'r Senedd.

 

  

Cyllid canlyniadol Barnett ers Adolygiad o Wariant 2015 yma (Saesneg yn unig).

  
Calculator​ 
Hafan cyllidebau

Cyllidebau presennol a blaenorol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys tablau’r gyllideb a chyhoeddiadau  Ymchwil y Senedd.

Money

Cyllideb 2021-22

Gwybodaeth am y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ariannol i ddod gan ddefnyddio tablau’r gyllideb a ffeithluniau.

Money 
Cyllideb 2020-21

Cyllideb y flwyddyn ariannol gyfredol, gan gynnwys cyhoeddiadau ymchwil a dogfennau Llywodraeth Cymru.

 

 

Currency Notes 
Hanes  datganoli trethi yng Nghymru​

Datganoli trethi o ddechrau’r Cynulliad hyd at y Pumed Senedd.

Coins and houses 
Datganoli trethi yn y Pumed Cynulliad

Pwerau treth sy’n cael eu datganoli neu sydd wedi cael eu datganoli i Gymru yn ystod y Pumed Cynulliad a'r Pumed Senedd.

Currency Notes 
Dyfodol datganoli trethi yng Nghymru

Gwybodaeth am y trethi y disgwylir iddynt gael eu datganoli i Gymru yn y dyfodol.

 

 

Stats and graphs 
Dangosyddion economaidd

Prif ddangosyddion yn ymdrin â’r farchnad lafur, incwm, twf economaidd a chynhyrchiant.

LMB 
Cwestiynau cyffredin

Tudalen yn cynnwys gwybodaeth allweddol ynghylch cyllid ac ariannu Llywodraeth Cymru.

Wordpress logo 
Erthyglau blog

Yr erthyglau blog diweddaraf gan Ymchwil y Senedd.

 

 

Partners & Help