Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Offeryn Treth Incwm

Ers 6 Ebrill 2019, gostyngodd cyfraddau treth incwm a delir ar incwm di-gynilion a di-ddifidend ('NSND') gan drethdalwyr Cymru 10c yn y bunt a disodlwyd hwy gan Gyfraddau Treth Incwm Cymru.

Rhagwelir y bydd cadw cyfraddau treth sy’n cael eu talu gan drethdalwyr Cymru heb eu newid drwy osod cyfradd o 10c ym mhob band yn codi dros £2 biliwn i Lywodraeth Cymru yn 2020-21. Mae hyn yn seiliedig ar ddata a rhagolygon Datganiad y Gwanwyn 2019 y DU.

Cynhyrchwyd y model hwn mewn partneriaeth ag ymchwilwyr o dîm Dadansoddi Cyllidol Cymru yng Nghanolfon Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ddefnyddio dulliau modelu o’u hadroddiad Tueddiadau o ran Sylfaen Dreth Incwm Cymru: Y wybodaeth ddiweddaraf, Ebrill 2019.

Addaswch y llithrwyr i amrywio'r cyfraddau treth incwm a’r newidiadau ymddygiadol ac i weld yr effeithiau ar refeniw treth incwm Llywodraeth Cymru. Rhowch eich incwm trethadwy blynyddol i weld faint yr ydych yn ei dalu i Lywodraethau Cymru a Llywodraeth y DU a lle’r ydych yn sefyll o ran dosbarthiad incwm yng Nghymru.

Amcangyfrifydd Refeniw Llywodraeth Cymru

Band treth incwm

Y Gyfradd Sylfaenol

Cyfradd: 20%

Trothwy: £12,501 i £50,000 y flwyddyn

ceiniog am bob £1 a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru
mewn ymateb ymddygiadol*
 

Y Gyfradd Uwch

Cyfradd: 40%

Trothwy: £50,001 i £150,000 y flwyddyn

ceiniog am bob £1 a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru
mewn ymateb ymddygiadol*
 

Y Gyfradd Ychwanegol

Cyfradd: 45%

Trothwy: £150,001+ y flwyddyn

ceiniog am bob £1 a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru
mewn ymateb ymddygiadol*

Refeniw Llywodraeth Cymru 2020-21

Eich model (£m) Y gwahaniaeth (£m)
Y Gyfradd Sylfaenol: 0
Y Gyfradd Uwch: 0
Y Gyfradd Ychwanegol: 0
Cyfanswm: 0

Fy incwm trethadwy

(ac eithrio lwfansau a rhyddhad)
Amcangyfrif o’r swm y byddech yn ei dalu i Lywodraeth y DU (£) Amcangyfrif o’r swm y byddech yn ei dalu i Lywodraeth Cymru (£) Ble rydw i'n sefyll o ran dosbarthiad incwm trethdalwr yng Nghymru?
0 (0%) 0 (0%)

Noder bod ‘Fy Incwm Trethadwy’ yn adlewyrchu lwfansau 2019-20 yn Nghyllideb Hydref y DU ar gyfer 2018.

*Pe bai Llywodraeth Cymru yn newid cyfraddau treth incwm yng Nghymru, mae’n debyg y byddai rhywfaint o ymateb ymddygiadol gan drethdalwyr Cymru. Mae ymatebion ymddygiadol posibl yn cynnwys mwy o ddefnydd o gynllunio treth, osgoi neu efadu trethi, unigolion yn chwilio am wahanol swyddi neu’n newid nifer yr oriau y maent yn eu gweithio, a / neu ymfudo i mewn ac allan o Gymru. Mae graddau ac effeithiau’r newid ymddygiadol sydd i’w ddisgwyl yn ansicr iawn ond er hynny, mae'n rhaid ei ystyried wrth bennu polisi treth incwm. Nid yw ymfudo wedi’i gynnwys yn y dadansoddiad o ymateb ymddygiadol.

  • 0 = dim ymateb ymddygiadol
  • 0.1 = ymateb ymddygiadol canolog
  • 0.2 = ymateb ymddygiadol uchel

Gweler Adroddiad Sylfaen Dreth Cymru, Gorffennaf 2018 ar gyfer methodoleg

Partners & Help