Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Her Democratiaeth Sgowtiaid Cymru - Adnoddau

Logo Sgowtiaid Cymru - Scouts Wales - be prepared...

Mae’r bathodyn Her Democratiaeth yn annog pobl ifanc i archwilio a dysgu am brosesau democrataidd y Deyrnas Unedig, Cymru ac awdurdodau lleol Cymru, i sicrhau eu bod mewn gwell sefyllfa i wneud eu dyfarniadau eu hunain yn y dyfodol ac i gymryd rhan mewn democratiaeth.

 

Isod mae adnoddau i Sgowtiaid o bob oed. Gellir lawrlwytho ac argraffu’r adnoddau hyn. Maent yn galluogi'r Sgowtiaid i gwrdd â rhai o ofynion y bathodyn Her Democratiaeth mewn ffordd ryngweithiol y gallant ei mwynhau.

Os hoffech chi i aelod o'r tîm Allgymorth ddod i gynnal gweithdy hefo'ch grwp Sgowtiaid er mwyn dechrau eu Her Democratiaeth, ffoniwch ni ar 0300 200 6565 neu ebostiwch cysylltu@senedd.cymru 

 

Gobeithiwn y bydd yr adnoddau hyn yn ddefnyddiol i chi.

 

 

 

Llyfryn Dy Gynulliad Di (PDF, 46KB)

 

Sgowtiaid Afanc

 

Cybiau'r Sgowtiaid

 

Sgowtiaid

 

Sgowtiaid Fforio

 

Os oes angen copïau caled arnoch, cysylltwch â ni drwy ffonio 0300 200 6565 neu anfonwch e-bost i cysylltu@senedd.cymru

 

Partners & Help