Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Senedd.tv

SeneddTV yw'r sianel ddarlledu ar-lein ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae'r wefan yn cynnwys darllediadau byw ac archif o holl drafodion y Cynulliad a gynhelir yn gyhoeddus, gan gynnwys dadleuon y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor. Gallwch hefyd weld digwyddiadau yn y Cynulliad ac ystod eang o fideos byr am y Cynulliad a'i waith yn yr adran Mwy o’r Senedd. 

Mae nodweddion allweddol yn cynnwys:

  • dull o ffrydio sy'n ymaddasu er mwyn gwella safon y llun;

  • y gallu i weithio ar ddyfeisiau symudol;

  • y gallu i ddewis clip penodol o fusnes y Cynulliad a'i osod ar wefan trydydd parti;

  • teclyn chwilio gwell sy'n ei gwneud yn haws i ddod o hyd i ddeunydd archif;

  • nodwedd sy'n galluogi defnyddwyr i fynd yn ôl wrth wylio fideo byw a mynd yn syth i'r pwynt perthnasol mewn fideo archif yn rhwydd; ac 

  • archifo fideo o fewn dwy eiliad gan olygu y gellir gwylio cynnwys hanesyddol bron ar unwaith.

Uwchraddio Senedd.tv


Rydym wedi uwchraddio Senedd.tv, gan gyflwyno nifer o nodweddion newydd i'r wefan sydd yn ei gwneud yn haws i ganfod, rhannu ac ail-ddefnyddio’r deunydd ar y safle.

Mae'r nodweddion newydd yn cynnwys offeryn lawrlwytho a chlipio, sy'n galluogi defnyddwyr i ddewis a llwytho clipiau o gynnwys fideos byw a fideos y gellir eu gwylio unrhyw bryd. Anfonir lincs i'r clipiau sy'n cael eu cynhyrchu at y cyfeiriad e-bost a gafodd ei nodi fel rhan o'r broses clipio, ac maent ar gael am 24 awr.

Rydym wedi cyflwyno chwaraewr fideo wedi'i uwchraddio, sy'n cynnig ansawdd fideo gwell (hyd at 720p yn dibynnu ar gysylltedd band eang), a nodwedd chwilio am fân-luniau am y tro cyntaf. Mae'r mân-lun o fideo yn yr archif yn ymddangos wrth i ddefnyddwyr 'sgwrio' ar draws y bar sgrolio, sy’n ei gwneud hi’n haws i ganfod clipiau neu bwyntiau o ddiddordeb mewn fideo hir yn sydyn.

Rydym hefyd wedi cyflwyno gwelliannau cyffredinol i ddiwyg a theimlad y nodwedd rannu ar gyfer cyfryngau cymdeithasol/e-bost, i’w gwneud hi’n haws i ddefnyddwyr rannu fideos cyfan neu glipiau o fideos ar nifer o blatfformau amrywiol.

Bydd yr ansawdd fideo gwell a’r nodwedd chwilio am fân-luniau ar gael ar yr holl ddeunydd newydd sy’n cael ei ffrydio ar y safle o fis Ebrill 2018. Mae’r gwasanaeth lawrlwytho a chlipio newydd, a’r nodwedd rhannu a mewnosod, ar gael ar yr holl fideos ar y wefan, gan gynnwys fersiwn BSL o Gwestiynau'r Prif Weinidog a'r holl ddeunydd hyrwyddo a gyhoeddir yn adran Mwy o’r Senedd.


Title

Partners & Help