Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​​​​Sesiynau ymgysylltu ar-lein

Statws cyfredol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws, mae adeiladau’r Senedd a’r Pierhead ar gau i ymwelwyr nes y nodir yn wahanol, ac rydym wedi atal ein gweithgarwch allgymorth wyneb yn wyneb dros dro mewn cymunedau ledled Cymru.

Mae sesiynau digidol ar gael fel dewis arall yn ystod y cyfnod hwn.

Drwy ein gweithdai a'n cyflwyniadau ar-lein, gallwch ddysgu mwy am sut mae'r Senedd yn gweithio, sut y gwneir penderfyniadau sy'n effeithio ar bob un ohonom yng Nghymru, a ffyrdd y gallwch gymryd rhan. Gallwch ddysgu mwy am sut i gymryd rhan isod.


Sesiwn 1: Cyflwyniad i'ch Senedd


Bydd y cyflwyniad ar-lein wythnosol 30 munud hwn yn rhoi trosolwg i chi o:


  • Senedd Cymru – pwy ydym ni a’r hyn a wnawn
  • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Senedd Cymru
  • Cynrychioli chi a'ch cymuned: Aelodau o’r Senedd
  • Dweud eich dweud

Cliciwch yma i gadw eich ll


Sesiwn 2: Golwg fanwl ar eich Senedd


Bydd y sesiwn hyfforddi ar-lein misol dwy awr hon yn rhoi manylion am:


  • Pwerau a rôl yr Aelodau
  • Sut y caiff Aelodau eu hethol
  • Y broses ddeddfwriaethol
  • Sut mae'r Senedd yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Y ffyrdd y gallwch gymryd rhan a dweud eich dweud

Cliciwch yma i gadw eich ll


Cysylltwch â cysylltu@senedd.cymru i gael rhagor o wybodaeth, neu ffoniwch 0300 200 6565.


Partners & Help