Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfleoedd gwaith




Gweithio i'r Senedd


Gweithio i'r Cynulliad

Y Senedd yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl.


Gweithio i Aelod


Gweithio i AC

Mae Aelodau yn gyflogwyr eu hunain ac maent fel arfer yn cyflogi pobl yn eu hetholaeth ac ym Mae Caerdydd.


Penodiadau cyhoeddus


Penodiadau cyhoeddus

Mae'r Senedd yn gyfrifol am benodi i rai swyddfeydd cyhoeddus, cyrff eraill a rhai swyddi unigol.



Partners & Help