Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gwefan y Senedd o A i Y

A B C Ch D Dd E F Ff G H I J L Ll M N Ng O P Ph R Rh S T Th U W Y

 

 

 

 

A

Adnoddau ar gyfer athrawon

Addysg y Gwasanaeth

Addysg - ymweliadau

Aelodau’r Senedd

Aelodau’r Senedd - eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

Aelodau’r Senedd - treuliau

Yr Ail Gynulliad (2003-2007)

Allgymorth - Gallwn ni alw draw

Archebu seddi neu drefnu ymweliadau

Atodlen 7 i Ddeddf Llywodraeth Cymru

Atodlen 7A a 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru​

Yn ôl i’r brig

B

Balotau ar gyfer Biliau

Y berthynas academaidd â Senedd Cymru 

Beth sydd ymlaen

Beth yw’r Cyfarfod Llawn?

Biliau

Blogiau: Senedd Cymru | Gwasanaeth Ymchwil: Pigion

Busnes blaenorol

Busnes y Senedd

Busnes y Senedd, Cyfarwyddiaeth

Busnes dyddiol

Y Bwrdd Rheoli

Y Bwrdd Taliadau

Yn ôl i’r brig

C

Cadwch mewn cysylltiad

Calendr

Canfod eich Aelod

Canllaw i’r broses ddeddfu

Canolfan Wybodaeth Gogledd Cymru

Cod Ymddygiad ar gyfer Aelodau

Polisi Cofebion 

Cofnod y Trafodion

Cofrestr Buddiannau’r Aelodau

Comisiwn y Senedd

Comisiwn y Senedd: cyllideb

Comisiwn y Senedd: cyhoeddiadau

Y Comisiynydd Safonau

Contractau - cyfleoedd

Cwynion

Cydraddoldebau

Cyflogau a threuliau

Cyfreithiol, Gwasanaethau

Cyfryngau Cymdeithasol

Cyfryngau cymdeithasol - y polisi defnydd derbyniol

Cyhoeddiadau:

Cymorth

Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau

Cymryd rhan

Cynaliadwyedd

Cynigion a Gwelliannau

Cyflawniadau'r Senedd

Y Senedd yn eich ardal chi

Cwestiynau Llafar

Cwestiynau Ysgrifenedig

Y Cyfarfod Llawn

Cyllideb

Cyllidebau a chyllid: cyhoeddiadau ymchwil

Cynigion Cydsyniad

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Y Cynulliad Cyntaf (1999-2003)

Cysylltiadau Rhyngwladol

Cyswllt

Yn ôl i’r brig

Ch

Chwilio trwy Busnes y Senedd

Yn ôl i’r brig

D

Dadleuon Byr

Dadleuon, cynigion a gwelliannau

Dangosyddion Economaidd

Datganiad a chyhoeddiad busnes

Datganiadau Barn

Datganiadau Ysgrifenedig Gweinidogion

Datganoli yng Nghymru: hanes

Datganoli yng Nghymru: llyfryddiaeth

Datganoli yng Nghymru: pa feysydd sydd wedi’u datganoli?

Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Deddfau

Deddfau’r Senedd

Deddfwriaeth

Defnyddio’r wefan

Deisebau

Deisebau: canllawiau ar y system ddeisebu

Digwyddiadau - beth sydd ymlaen?

Digwyddiadau - ewch i ddigwyddiad

Digwyddiadau - trefnwch ddigwyddiad

Y Diweddaraf am Bolisi'r UE

Diwygio'r Senedd

Y Dirprwy Lywydd

Dogfennau a Osodwyd

Dweud eich Dweud

Yn ôl i’r brig

Dd

E

Eich Aelodau

Etholaethau

Etholiadau a refferenda

Ewrop: Cyhoeddiadau'r Gwasanaeth Ymchwil

Yn ôl i’r brig

F

Facebook: Tudalen y Sened | Adeilad y Senedd

Fideos: Senedd.TV | YouTube

Flickr

Yn ôl i’r brig

Ff

G

Geirfa’r Gyfraith

Grwpiau Trawsbleidiol

Gwaith - cyfleoedd gwaith

Gwasanaethau Monitro

Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil: Cyhoeddiadau

Gweithio i Aelod neu ddod yn Aelod

Gwybodaeth am Senedd

Gwylio Trafodion y Senedd

Yn ôl i’r brig

H

Hanes ein adeiladau

Hanes Senedd Cymru

Hanes datganoli yng Nghymru

Hygyrchedd (y wefan)

Hygyrchedd (ymwelwyr)

Hynt Biliau’r Senedd

Yn ôl i’r brig

I

J

L

Ll

Llofnodi deiseb

Lluniau

Llywodraeth Cymru

Llywodraethu corfforaethol

Llywodraethu Cymru: pwy sy’n gyfrifol am beth?

Y Llywydd

Yn ôl i’r brig

M

Mapiau

Materion a gedwir yn ôl

Meysydd datganoledig

Mynd i Gyfarfod Llawn

Mynediad (ymwelwy)

Mynediad at wybodaeth

Yn ôl i’r brig

N

Newyddion

Yn ôl i’r brig

O

Oriau agor

Yn ôl i’r brig

P

Papurau wedi’u hadneuo

Papurau Crynodeb o Fil

Y Pierhead

Polisi Preifatrwydd

Prif Weinidog Cymru

Profiad gwaith

Pwyllgorau

Pwyllgorau: Mynd i gyfarfod Pwyllgor

Yn ôl i’r brig

Ph

R

Rôl y Senedd a sut mae’n gweithio

Yn ôl i’r brig

Rh

Rhyddid Gwybodaeth

Yn ôl i’r brig

S

Y Senedd (adeilad)

Senedd - cynllun seddi

Senedd.tv

Siambr

Y Strategaeth e-ddemocratiaeth: ymwneud yn ddigidol â phobl Cymru

Strwythur sefydliadol a chyfrifoldebau

Sut y bydd Bil yn dod yn Ddeddf?

Sut i'n cyrraedd

Swyddi gwag

Swyddogaethau a chyfrifoldebau Aelodau

Yn ôl i’r brig

T

Tanysgrifio i gael y newyddion diweddaraf | Gwasanaeth Ymchwil

Tanysgrifiwch am y wybodaeth ddiweddaraf

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) y gyfarwyddiaeth

Telerau ac Amodau

Toriadau

Treuliau’r Aelodau

Trydydd Cynulliad (2007-2011)

Twitter

Yn ôl i’r brig

U

Urddas a Pharch

W

Y Wasg - tudalennau’r Wasg

Yn ôl i’r brig

Y

Ymchwil

Ymchwil - cyhoeddiadau

Ymgynghoriadau

Ymholiadau cyffredinol

Ymweld â’r Senedd

Ymweliadau grwp

YouTube

Ysgolion - ymweliadau

Ystadau a Chyswllt Cyntaf y gyfarwyddiaeth

Yn ôl i’r brig

Partners & Help