Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y wybodaeth ddiweddaraf

Mae nifer o ffyrdd i gael y newyddion diweddaraf o'r Cynulliad.

I gael gwybodaeth am ein cyfrifon Twitter a Facebook, ein blogiau a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill ewch i'n tudalen we ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol.

Ffrydiau SSIRSS icon

Mae ffrydiau SSI (Syndicetiad Syml Iawn) yn dangos pan fydd cynnwys newydd wedi’i ychwanegu at dudalennau gwefan y Senedd.

Os byddwch yn tanysgrifio i ffrwd o'r fath, bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar gael i chi mewn un lle, cyn gynted ag y caiff ei chyhoeddi, heb ichi orfod mynd i'r tudalennau yn uniongyrchol.

Ydych chi'n defnyddio porwr Google Chrome?
Nid oes gan Chrome ddarllenwr RSS yn rhan ohono ar hyn o bryd. Bydd angen i chi agor y ffrydiau mewn porwr arall fel Internet Explorer, neu osod estyniad darllenwr RSS ar gyfer Chrome.

Gallwch danysgrifio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am:

Mae gan bob un o Bwyllgorau'r Senedd ffrwd SSI:

Yn ogystal, gallwch danysgrifio i gael y wybodaeth ddiweddaraf am:

 

Cylchlythyrau

Addysg

Penawdau Addysg yw e-lythyr Gwasanaeth Addysg y Senedd ar gyfer athrawon, arbenigwyr addysg ac unrhyw un sy'n ymwneud â datblygu dealltwriaeth pobl ifanc o'r broses ddemocrataidd yng Nghymru.

Ymchwil

Mae'r Gwasanaeth Ymchwil yn anfon cylchlythyr wythnosol ar ddydd Iau, sy'n rhoi trosolwg o bopeth a gynhyrchwyd yn ystod yr wythnos flaenorol.

Fel arall, os oes gennych ddiddordeb mewn maes pwnc penodol fel addysg neu iechyd, gallwch drefnu i gael rhybudd ar ffurf e-bost pan fydd y Gwasanaeth Ymchwil yn cyhoeddi rhywbeth newydd ar y pwnc hwnnw.

Pwyllgorau

Mae’r cylchlythyr ar Bwyllgorau a Deddfwriaeth yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith pwyllgorau’r Senedd  a hynt Biliau sy’n cael eu hystyried gan y Senedd ar hyn o bryd. Ein nod yw cyhoeddi un rhifyn bob tymor.

Mae llawer o bwyllgorau hefyd yn cyhoeddi cylchlythyrau yn rheolaidd. Cysylltwch â'r pwyllgor y mae gennych ddiddordeb ynddo i gael rhagor o fanylion. 

Gallwch weld rhestr o'n holl bwyllgorau cyfredol yma.

 

Partners & Help