Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cysylltu â Senedd Cymru

  

Senedd Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl. Mae’r Senedd, fel y’i gelwir, yn deddfu ar gyfer Cymru, yn cytuno ar drethi yng Nghymru, ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.


Sut i gysylltu â ni

 

Ein horiau agor yw dydd Llun-Gwener 08.30-17.30 ac eithrio Gwyliau Cyhoeddus.

Ffôn: 0300 200 6565 - rydym yn croesawu galwadau gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth Relay UK

SMS: 0770 70 266 463

Ebost: cysylltu@senedd.cymru

Llenwi ein ffurflen gysylltu ar-lein

 

Gallwch gysylltu â ni ar y cyfryngau cymdeithasol


Facebook 

Twitter 

Y Cyfryngau Cymdeithasol


Gallwch ysgrifennu atom

  

Senedd Cymru,
Bae Caerdydd,
Caerdydd,
CF99 1SN


Gwneud cwyn

 

Sut i wneud cwyn, a chael mynediad i dudalen y Comisiynydd Safonau.


Cysylltu ag Aelod o'r Senedd

 

I gysylltu ag Aelod o'r Senedd, gallwch ddewis o dudalen Eich Aelodau o'r Senedd.

I ddod o hyd i'ch Aelod Cynulliad, rhowch eich côd post yn yr adran Dod o hyd i'ch AS.

 

Swyddfa'r Wasg

 

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch a'r Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn.

Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein ffurflen gysylltu ar lein.

Partners & Help