Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Hygyrchedd

    - Iaith glir

    - Fformatau Ffeiliau

    - Tagiau amgen ar gyfer delweddau

    - Rhaglenni darllen sgrin

    - Bysellau llwybr byr

    - Fideo a chwaraewyr fflach eraill

    - Rheoli testun a lliwiau mewn porwyr gwe

Datganiad ynghylch hygyrchedd

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch i bob defnyddiwr, beth bynnag yw'r dechnoleg neu'r gallu unigol.

 

Os hoffech gael unrhyw wybodaeth mewn fformat arall, neu os oes gennych unrhyw adborth ar hygyrchedd ein gwefan, cysylltwch â ni ar 0300 200 6565 neu drwy cysylltu@cynulliad.cymru   

 

Canllawiau a safonau hygyrchedd

 

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein gwefan yn cydymffurfio â Chanllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe 2.0 Consortiwm y We Fyd-Eang, hyd at safon lefel AA.

 

Er ein bod yn ymdrechu i gadw at y canllawiau a'r safonau cyffredin ar gyfer hygyrchedd a defnyddioldeb, nid yw bob amser yn bosibl gwneud hynny ym mhob rhan o'r wefan. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau ynglyn â hygyrchedd ein safle, neu os hoffech gael gwybodaeth mewn fformat arall, cysylltwch â ni.

 

Rydym yn ymdrechu'n barhaus i wella'r profiad i bob ymwelydd.  Ewch i'n tudalennau Cydraddoldebau am ragor o wybodaeth ynglyn â sut rydym yn cefnogi hygyrchedd yn y Cynulliad.


 

Dogfennau

Iaith glir

 

Rydym yn ceisio ysgrifennu ein gwefan mewn iaith glir ac osgoi iaith dechnegol lle bo'n bosibl. Os nad ydych yn deall rhywbeth, rhowch wybod i ni.


 

Fformatau ffeil a rhaglenni darllen sgrin

Mae rhai o'r dogfennau sydd ar ein gwefan ond ar gael ar ffurf PDF. Nid Cynulliad Cenedlaethol Cymru sydd wedi creu rhai o'r dogfennau sydd ar ffurf PDF, ond mae gofyn i ni eu cyhoeddi fel rhan o fusnes y Cynulliad. Mae rhai o'r dogfennau sydd ar ffurf PDF yn ddogfennau trosi o'n gwefannau cynharach.

Rydym yn defnyddio'r fformatau ffeil neu'r fformatau nad ydynt yn rai html canlynol ar ein tudalennau. Os nad oes gennych y feddalwedd ar eich peiriant er mwyn defnyddio'r fformatau hyn gallwch ddefnyddio'r wybodaeth ganlynol i'ch helpu i wneud hynny.

 

.pdf

Fformat dogfen gludadwy, gan Adobe. Defnyddiwch y syllwr meddalwedd PDF am ddim diweddaraf gan Adobe [Agorir mewn ffenestr bori newydd] i weld y ffeiliau hyn ar eich cyfrifiadur. Efallai y bydd rhai porwyr yn agor y ffeiliau hyn mewn ffenestr newydd tra bydd eraill yn eich annog i lawrlwytho'r ffeil i'w gweld all-lein.

.doc

Dogfen Word, gan Microsoft. Defnyddiwch y syllwr meddalwedd Word am ddim diweddaraf gan Microsoft [Agorir mewn ffenestr bori newydd] i weld y ffeiliau hyn ar eich cyfrifiadur. Efallai y bydd rhai porwyr yn agor y ffeiliau hyn mewn ffenestr newydd tra bydd eraill yn eich annog i lawrlwytho'r ffeil i'w gweld all-lein.

.xls

Dogfen taenlen ar gyfer gweld data a gyflwynwyd mewn tabl, gan Microsoft. Defnyddiwch y syllwr meddalwedd taenlen am ddim diweddaraf gan Microsoft [Agorir mewn ffenestr bori newydd] i weld y ffeiliau hyn ar eich cyfrifiadur. Efallai y bydd rhai porwyr yn agor y ffeiliau hyn mewn ffenestr newydd tra bydd eraill yn eich annog i lawrlwytho'r ffeil i'w gweld all-lein.

 

Nodweddion hygyrchedd

 

Tagiau amgen ar gyfer delweddau

 

Os defnyddir delweddau, rydym wedi ychwanegu tagiau amgen.  Mae'r rhain yn ddewisiadau testun amgen er mwyn sicrhau eich bod yn gwybod beth mae'r ddelwedd i fod i'w gyfleu hyd yn oed os na fydd yn llwytho neu os ydych wedi dewis i bori gyda'r delweddau wedi'u diffodd neu os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol fel rhaglen darllen sgrin i bori'r dudalen we.

 

Rhaglenni darllen sgrin

 

Rydym yn ymdrechu i wneud ein gwefan yn hygyrch i raglenni darllen sgrin.

Dylai'r wefan fod yn gydnaws â:

 

 • Chwyddwydrau sgrin system weithredu sylfaenol

 • Meddalwedd adnabod llais ee Dragon Natural Speaking

 • Pecynnau llais system weithredu

 

Rydym yn gwneud yn siŵr bod dogfennau ar gael mewn fersiynau pdf a Word er mwyn cynyddu hygyrchedd.  Fodd bynnag, oherwydd natur y cynnwys, efallai na fydd rhai tudalennau ar ein gwefan yn gwbl hygyrch i ddarllenwyr sgrin. Bydd gwybodaeth o'r fath ar gael mewn fformatau eraill drwy gysylltu â ni ar 0300 200 6565 neu drwy cyswllt@Cynulliad.cymru.


 

Gwybodaeth dechnegol

Bysellau llwybr byr

Mae'r wefan hon wedi cael ei chynllunio i fod mor hawdd ei defnyddio ac mor hawdd ei darllen â phosibl. Bwriad llwybrau byr bysellfwrdd yw helpu defnyddwyr sy'n cael trafferth defnyddio dyfeisiau pwyntio fel llygoden. Mae'r wefan hon yn defnyddio system bysell mynediad Llywodraeth y DU. Gweler isod am y  gorchmynion llwybrau byr bysellfwrdd sydd ar gael: Gan ddibynnu ar y math o borwr, defnyddiwch un o'r canlynol:

 • Microsoft Internet Explorer 5, 6 - pwyswch "alt" a'r llythyren ac yna pwyswch "enter";

 • Microsoft Internet Explorer 7 - pwyswch "alt", y llythyren ac yna pwyswch "enter";

 • Safari (Mac) - pwyswch "CTRL" a phwyswch rif neu lythyren y fysell mynediad;

(Caiff y fenter hygyrchedd hon ei chefnogi gan Netscape 6.) Y bysellau llwybr byr a ddefnyddir yn y safle yn unol â safon 'bysell mynediad' Llywodraeth y DU a argymhellir yw:


S – Osgoi'r gwe-lywio
1 - Hafan
3 - Map o'r safle
4 - Chwilio
6 - Cymorth
8 - Telerau ac amodau
0 - Manylion bysell mynediad

Fideo a chwaraewyr fflach eraill

Lle y bo'n bosibl, rydym yn darparu is-deitlau dwyieithog ar gyfer y fideos ar ein safle.

Darperir ein chwaraewyr fideo gan drydydd partïon megis YouTube. Gall eu chwaraewr dderbyn rhai cyfarwyddiadau bysellfwrdd i weithredu'r fideo. Gellir defnyddio fflach mewn ffyrdd eraill ar ein safle i weld dogfennau. Darperir y rhain hefyd gan drydydd partïon. 

Er na allwn fod yn gyfrifol am lefel y rheolaeth y gallwch ei disgwyl gan y darparwyr hyn, rydym wedi nodi'r ffordd y gallwch ddefnyddio eich bysellfwrdd i reoli'r fideos a'r syllwyr hyn. Rydym bob amser yn ceisio gwneud ein cynnwys mor hygyrch â phosibl ar gyfer ein holl ddefnyddwyr ac rydym yn gwerthfawrogi unrhyw adborth sydd gennych ar ffyrdd i ni wella.

Gellir gwylio fideos a ffilmiau fflach eraill, fel y syllwyr dogfen, ar y sgrin gyfan ond bydd angen i chi adael y sgrin gyfan, drwy ddewis Escape, er mwyn defnyddio'r rheolyddion. Rhesymau diogelwch sy'n sail i hyn gan nad yw Adobe Flash yn cefnogi mynediad bysellfwrdd ar y sgrin gyfan. 

O ganlyniad i'r ffordd y mae porwyr a chynnwys fflach yn gweithio gyda'i gilydd gallwn ond warantu bod modd defnyddio'r fysell tab i mewn ac allan o gynnwys fflach o HTML drwy Internet Explorer. Mae Adobe, y crewyr fflach, yn chwilio am ddatrysiad i hyn ac rydym ni hefyd yn ystyried ffyrdd y gallwn fynd i'r afael â hyn.

Gorchmynion bysellfwrdd YouTube

 • Gallwch ddefnyddio'r fysell 'tab' i mewn i'r chwaraeydd yn y ffordd arferol a defnyddio 'enter' i roi'r botwm a amlygwyd ar waith.

 • Gallwch ddefnyddio'r bylchwr i oedi ac ailddechrau'r fideo.

 • Pan fydd y rheolydd sain wedi'i amlygu bydd y botwm 'enter' yn distewi ac yn codi'r sain ar y fideo. Bydd y bysellau saeth i fyny ac i lawr yn cynyddu ac yn gostwng y sain fesul cynyddiadau o 10% .

 • Pan gaiff y llinell amser ei hamlygu bydd y fysellf 'enter' yn ailddechrau'r fideo o'r dechrau. Bydd bysellau saeth y chwith a'r dde yn symud y fideo ymlaen neu am yn ôl fesul cynyddiadau o 10%.

 • Mae'r bysellau saeth hefyd yn gallu symud rhwng botymau tra bod y fideo yn chwarae, ond bydd saethau'r chwith a'r dde yn symud y fideo ymlaen neu yn ôl ar yr un pryd.

 • Os ydych yn defnyddio Jaws efallai y bydd angen i chi sicrhau bod y Cyrchwr PC Rhithwir wedi'i ddiffodd (Defnyddiwch  y fysell 'Insert')

Chwaraewyr fideo hygyrch


 


 

Rheoli testun a lliwiau mewn porwyr gwe

 
O fewn porwyr mae modd dewis gosodiadau i helpu defnyddwyr i weld gwybodaeth ar y wefan hon. Gellir newid meintiau ffont, arddulliau, lliwiau, a lliwiau blaendir a chefndir tudalennau gwe a ddangosir ar sgrin cyfrifiadur, hyd yn oed os yw awdur y dudalen we wedi dewis y rhain yn barod.  Gall y defnyddiwr ddewis hefyd y lliw a ddefnyddir i ddynodi lincs mewn tudalennau gwe, neu liw arbennig ar gyfer lincs a ddefnyddir pan fydd y llygoden yn pasio dros y linc yn unig.  Mae hyn yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr sydd â nam ar eu golwg, ac sydd efallai angen ffontiau mwy, neu liwiau cyferbyniad-uwch. Gellir gosod Internet Explorer i ddefnyddio lliwiau a ffontiau penodol, ffontiau a lliwiau diofyn Windows, neu osodiadau defnyddiwr unigol. Gall y rheini sy'n defnyddio gan rai s'n defnyddio porwyr Internet Explorer neu  Netscape i ehangu maint y testun ac i reoli'r lliwiau ar sgriniau arddangos ddefnyddio'r canllawiau canlynol. 

 

Microsoft Internet Explorer ar gyfer cyfrifiaduron

 1. Agorwch Borwr Gwe Internet Explorer

 2. Dewiswch 'Tools' o'r ddewislen ar frig y ffenestr

 3. O'r opsiynau sy'n ymddangos, dewiswch 'Internet options....'

 4. Cliciwch ar y tab 'General'

 5. Cliciwch ar y botwm 'Accessibility'

 6. I newid maint y ffont, dewiswch y blwch sydd wedi'i farcio 'Ignore font sizes specified on Web pages'

 7. I gael gwared â lliwiau cefndir a lliwiau ffont, dewiswch y blwch wedi'i farcio ''Ignore colours specified on web pages'

 8. Cliciwch OK (ac eto os oes angen)

 9. Dewiswch 'View' o'r ddewislen ar frig y ffenestr

 10. O'r opsiynau sy'n ymddangos, dewiswch 'Text size'

 11. Dewiswch faint y testun a ddymunir.

Lliwiau

 1. Dewiswch 'Edit' o'r ddewislen ar frig y ffenestr a dewiswch 'preferences'

 2. Agorwch y grŵp 'Appearance' a chliciwch ar y categori 'Colours'

 3. Dewiswch fotwm lliw i newid lliwiau'r testun, y cefndir, lincs nas ymwelwyd â hwy, neu lincs yr ymwelwyd â hwy.

 4. I newid y lliwiau a ddefnyddiwyd gan ddylunydd y dudalen we, dewiswch 'Always use my colours, overriding document' 

 5. Cliciwch 'OK'

Porwyr

Nid yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cymeradwyo defnyddio porwyr penodol. Rydym wedi ceisio sicrhau bod llawer o’r porwyr a ddefnyddir gyda’r ddwy fersiwn ddiweddaraf yn gwbl gydnaws â’n gwefan. Os ydych yn cael trafferth gweld unrhyw gynnwys neu os hoffech wybodaeth ar fformat arall, ffoniwch ni ar 0300 200 6565 neu anfonwch e-bost at: cyswllt@Cynulliad.cymru


Lincs Perthnasol:

Edrychwch hefyd ar ein tudalennau sy'n ymwneud â Chydraddoldebau,  Polisi Preifatrwydd ,Telerau ac Amodau .

Partners & Help