Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Nathan Gill AC

Profile image for Nathan Gill AC

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Gogledd Cymru

Tymor swydd

  • 06/05/2016 - 27/12/2017

Gwybodaeth ychwanegol

Roedd Nathan Gill yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng Mai 2016 ac Rhagfyr 2017. Hwn oedd ei fywgraffiad pan fu adael.

 

Hanes personol

Symudodd teulu Nathan i Ynys Môn pan oedd yn blentyn. Aeth i Ysgol Gymuned Llannerch-y-medd, ac yna cafodd addysg uwchradd ac addysg bellach mewn ysgolion a cholegau lleol.  Ar ôl coleg, daeth Nathan yn gyfrifol am y busnes teuluol, gan ddarparu gofal i'r henoed, cyn symud i faes gwleidyddiaeth.

 

Mae Nathan yn briod, ac mae ganddo bump o blant ac mae pob un ohonynt yn mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg. Mae Nathan yn ymddiddori yn hanes y Rhyfel Byd Cyntaf, darllen a garddio ac mae'n cyfaddef ei fod yn addoli'r haul.

 

Hanes gwleidyddol

Mae Nathan wedi cefnogi ac ymgyrchu ar ran UKIP ers 2004 ac mae wedi sefyll mewn amrywiol etholiadau lleol a chenedlaethol fel ymgeisydd ar gyfer y blaid. Cafodd Nathan ei ethol yn ASE UKIP dros Gymru yn 2014. Ar ôl llwyddiant Etholiad Ewrop yn 2014, daeth Nathan yn Arweinydd UKIP Cymru yng Nghynhadledd Hydref UKIP Cymru, a gynhaliwyd ym Margam ym mis Rhagfyr 2014.

 

Ym mis Awst 2016, gadawodd Nathan grŵp UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help