Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Gareth Bennett AS

Profile image for Gareth Bennett AS

Plaid: Annibynnol

Rhanbarth: Canol De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Cyferiad y Senedd: 
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Rhif Ffôn Busnes:  0300 200 7263

E-bost:  Gareth.Bennett@senedd.cymru

Aelodaeth

Tymor swydd

  • 06/05/2016 -

Aelodaeth o Grwpiau Trawsbleidiol

Gwybodaeth ychwanegol

Prif ddiddordebau a chyrhaeddiadau

Mae diddordebau gwleidyddol Gareth yn cynnwys materion cyfansoddiadol, chwaraeon, masnach drwyddedig, sgiliau ac ail-hyfforddi, a thai. Cyn cael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, roedd yn gyd-awdur llyfrau ar bêl-droed a hanes lleol.

 

Hanes personol

Ganwyd Gareth yng Nghaerdydd a chafodd ei addysg yn Ysgol Gyfun Radyr, Caerdydd.

 

Cefndir proffesiynol

Cafodd Gareth hyfforddiant fel gohebydd papur newydd a bu’n gweithio ar bapurau newydd lleol. Yna bu mewn swyddi amrywiol mewn gwahanol feysydd, o swyddi gweinyddol i waith labro yn ôl y gofyn.

 

Hanes gwleidyddol

Etholwyd Gareth am y tro cyntaf i’r Cynulliad Cenedlaethol yn yr Etholiad ym mis Mai 2016.

 

Ym mis Tachwedd 2018, gadawodd Gareth UKIP a daeth yn Aelod Cynulliad Annibynnol.

 

Etholiadau

Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​ Darllen mwy
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help