Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyfraniadau Aelodau’r Cynulliad

Mae holl gyfraniadau’r Aelodau yn ystod y Cyfarfod Llawn yn cael eu cofnodi a’u harchifo yng Nghofnod y Trafodion. Gyda’r cyfleuster hwn mae modd ichi chwilio am gofnod o gyfraniadau Aelod Cynulliad unigol.

Bydd y canlyniadau yn dangos yr holl gyfraniadau llafar, a’r gweithgaredd pleidleisio ar gyfer yr Aelod a ddewiswyd. Gallwch ddewis ystod o ddyddiadau penodol a/neu ychwanegu gair allweddol i gyfyngu ar eich canlyniadau.

I chwilio Cofnod y Trafodion yn fanylach i gael cyfraniadau mwy nag un Aelod Cynulliad, defnyddiwch y cyfleuster Chwilio drwy Gofnod y Trafodion.

Hefyd, mae holl fusnes y Cynulliad yn cael ei archifo ac mae modd ei wylio ar Senedd.TV.

Cyfleuster newydd yw hwn, a byddem yn falch o glywed eich barn. Os oes gennych sylwadau, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu ar y wefan.

 Content Editor

Partners & Help