Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Etholaeth : Ceredigion

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Elin JonesPlaid Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Plaid Cymru
 • Ceredigion

 

Neil HamiltonPlaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig (UKIP)
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Joyce WatsonLlafur Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Llafur Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Eluned MorganLlafur Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Llafur Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Helen Mary JonesPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru

 

Partners & Help