Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Rhanbarth : Dwyrain De Cymru

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Laura Anne JonesCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Dwyrain De Cymru

 

David J RowlandsPlaid Brexit
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Brexit
 • Dwyrain De Cymru

 

Mark RecklessPlaid Brexit
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Brexit
 • Dwyrain De Cymru

 

Delyth JewellPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Dwyrain De Cymru

 

Alun DaviesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Blaenau Gwent

 

Hefin DavidLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Caerffili

 

John GriffithsLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Dwyrain Casnewydd

 

Jayne BryantLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Gorllewin Casnewydd

 

Rhianon PassmoreLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Islwyn

 

Dawn BowdenLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Merthyr Tudful a Rhymni

 

Nick RamsayCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Etholaethol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Mynwy

 

Lynne NeagleLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Tor-faen

 

Partners & Help