Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Canlyniadau Chwilio am Rhanbarth : Gorllewin De Cymru

​​​Caiff pob person yng Nghymru ei gynrychioli’n gyfartal gan gyfanswm o bump Aelod o'r Senedd (AS): un Aelod dros eich etholaeth (yr ardal leol yr ydych yn byw ynddi), a phedwar Aelod arall sy’n cynrychioli eich rhanbarth (naill ai Gogledd Cymru, Canolbarth a Gorllewin Cymru, Gorllewin De Cymru, Canol De Cymru neu Ddwyrain De Cymru).   

 

Os oes gennych broblem sy’n dod o fewn cylch gwaith y Senedd, gallwch godi’r mater yn uniongyrchol gydag unrhyw un o’ch Aelodau.

Suzy DaviesCeidwadwyr Cymreig
 • Aelod Rhanbarthol
 • Ceidwadwyr Cymreig
 • Gorllewin De Cymru

 

Caroline JonesAnnibynnol
 • Aelod Rhanbarthol
 • Annibynnol
 • Gorllewin De Cymru

 

Dai LloydPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Gorllewin De Cymru

 

Bethan SayedPlaid Cymru
 • Aelod Rhanbarthol
 • Plaid Cymru
 • Gorllewin De Cymru

 

David ReesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Aberafan

 

Jeremy MilesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Castell-nedd

 

Mike HedgesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Dwyrain Abertawe

 

Julie JamesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Gorllewin Abertawe

 

Rebecca EvansLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Gŵyr

 

Huw Irranca-DaviesLlafur Cymru a chydweithredol
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru a chydweithredol
 • Ogwr

 

Carwyn JonesLlafur Cymru
 • Aelod Etholaethol
 • Llafur Cymru
 • Pen-y-bont ar Ogwr

 

Partners & Help