Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Aelodau o’r Senedd,​ eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau

Daw Aelodau o’r Senedd (ASau) o holl etholaethau a rhanbarthau Cymru i’ch cynrychioli chi yn y Senedd. Yr Aelodau sy’n cyflawni gwaith democrataidd y Senedd; maent yn cynrychioli buddiannau Cymru a’i phobl, yn deddfu ar gyfer Cymru yn cyntuno ar drethi yng Nghymru, yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.

Mae gan bawb yng Nghymru bum Aelod o'r Senedd i’w cynrychioli. Mae un yn cynrychioli’r etholaeth rydych chi’n byw ynddi, ac mae pedwar yn cynrychioli’r rhanbarth rydych chi’n byw ynddo. Yn yr adran hon, gallwch ddarganfod mwy am sut y mae Aelodau o’r Senedd yn cyflawni eu dyletswyddau a sut maent yn eich cynrychioli chi.

Pwy yw eich Aelod o’r Senedd

Mae Senedd yn cynnwys 60 Aelod . Darganfyddwch pwy sy’n eich cynrychioli chi

Rolau a Chyfrifoldebau

Mae Aelodauo’r Senedd yn cyflawni gwaith democrataidd y Senedd. Dysgwch fwy am rôl Aelod o’r Senedd.

Pryd i gysylltu â’ch Aelod o’r Senedd

Mae gan bawb yr hawl i gysylltu â’u Haelod o’r Senedd lleol i drafod materion sy’n effeithio arnynt. Darganfyddwch am beth y gallwch gysylltu â’ch Aelod.

 
Sut mae Aelodau o’r Senedd yn cael eu hethol

Mae’r Senedd wedi’i ffurfio o 40 Aelod Etholaethol a 20 Aelod Rhanbarthol. Darganfyddwch fwy am y broses etholiadol a sut mae’r systemau rhanbarthol ac etholaeth yn gweithio.

Sut mae fy Aelod o’r Senedd yn fy nghynrychioli?

Y Senedd yw’r fforwm ar gyfer trafod materion sy’n bwysig i Gymru a’i phobl. Darganfyddwch sut mae eich Aelod o'r Senedd yn eich cynrychioli chi.

Cyfraniadau Aelod o’r Senedd

Chwiliwch drwy Gofnod y Trafodion (trawsgrifiadau o gyfarfodydd Pwyllgorau a’r Cyfarfod Llawn), yn ogystal â busnes defnyddiol arall a gyflwynwyd, gan gynnwys yr holl gwestiynau llafar, cwestiynau amserol a chwestiynau ysgrifenedig a’r holl gynigion.

 
Grwpiau trawsbleidiol

Gall Aelodau o’r Senedd sefydlu grwpiau trawsbleidiol i ymchwilio i unrhyw faes pwnc sy’n berthnasol i’r Senedd.

Aelodau'r Blaenorol y Senedd'r Blaenorol y Senedd

Chwiliwch drwy’r archif i weld Senedd blaenorol.

Gwneud cwyn

Darganfyddwch fwy am ein polisi cwyno, y drefn gwyno a sut i wneud cwyn

 

Partners & Help