Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Senedd a Brexit

Wrth i Gymru baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae gan y Senedd rôl bwysig i'w chwarae, gan ofyn cwestiynau am newidiadau a fydd yn effeithio ar fywydau pobl Cymru. Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am yr hyn y mae pwyllgorau'r Senedd yn ei wneud i graffu ar y newidiadau hyn, yn ogystal â chyhoeddiadau sy'n anelu i ateb y cwestiwn 'Sut fydd Brexit yn effeithio ar Gymru?'

Brexit latest


Darllenwch ein bwletin Brexit wythnosol
Gweld ein llinell amser Brexit
Gwrandewch ar ein podlediad diweddaraf - 1 Ebrill 2019


 


 


 


Brexit media

Holl gynnwys sain a fideo

 Title
 
 


Gwybodaeth am y Cynulliad

Senedd Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru, i gytuno ar drethi yng Nghymru, ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif.​ Darllenwch ragor yma.

Siapio bywyd yng Nghymru

Mae'r Aelodau yn trafod, dadlau a gwneud cyfreithiau sy'n siapio bywyd yng Nghymru. Mae gennym bwerau i newid nifer o feysydd ym mywyd Cymru gan gynnwys addysg, iechyd a'r amgylchedd.​​ Darllenwch ragor yma​​

 

Partners & Help