Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Gallai pasio Bil Marchnad Fewnol y DU heb gydsyniad y cenhedloedd datganoledig fod yn “niweidiol iawn i'r DU gyfan”
Gallai pasio Bil Marchnad Fewnol y DU heb gydsyniad y cenhedloedd datganoledig fod yn “niweidiol iawn i'r DU gyfan”
13/11/2020 - Mae cadeiryddion tri o Bwyllgorau’r Senedd wedi ysgrifennu heddiw at gadeiryddion Pwyllgorau allweddol San Steffan, sy'n gyfrifol am faterion cyfansoddiadol a chraffu...
Pwyllgor Cyllid yn galw am dryloywder yng ngwariant Llywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19
Pwyllgor Cyllid yn galw am dryloywder yng ngwariant Llywodraeth Cymru mewn perthynas â COVID-19
12/11/2020 - Fel rhan o’i waith i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif, mae Pwyllgor Cyllid y Senedd heddiw wedi cyhoeddi ei adroddiad sy’n ymdrin...
Y coronafeirws, iechyd meddwl a gwastraff plastig ar agenda cyfarfod Senedd Ieuenctid Cymru
Y coronafeirws, iechyd meddwl a gwastraff plastig ar agenda cyfarfod Senedd Ieuenctid Cymru
11/11/2020 - Caiff cyfarfod nesaf Senedd Ieuenctid Cymru ei gynnal ddydd Sadwrn, 14 Tachwedd pan fydd yr aelodau’n trafod effaith y coronafeirws ar...
Sgyrsiau GWLAD yn annog arloesi a syniadau newydd ar gyfer Cymru ar ôl COVID
Sgyrsiau GWLAD yn annog arloesi a syniadau newydd ar gyfer Cymru ar ôl COVID
05/11/2020 - Bydd sesiynau rithwir GWLAD gan Senedd Cymru yn canolbwyntio ar Gymru'r dyfodol Pobl o brofiadau gwahanol ar draws Cymru yn rhannu syniadau a ffyrdd o arloesi Cymunedau...
Gwahardd plastigau untro yng Nghymru er mwyn taclo sbwriel a llygredd plastig
Gwahardd plastigau untro yng Nghymru er mwyn taclo sbwriel a llygredd plastig
05/11/2020 - Mae adroddiad olaf Senedd Ieuenctid Cymru yn galw am weithredu ar frys i wahardd plastigau untroMae angen mwy o addysg...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help