Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

“Does dim rhaid i ail don fod yn anochel os caiff gwersi eu dysgu” – Dr Dai Lloyd AS
“Does dim rhaid i ail don fod yn anochel os caiff gwersi eu dysgu” – Dr Dai Lloyd AS
08/07/2020 - Daeth gwendidau difrifol i’r amlwg mewn sawl maes yn sgil yr achosion o COVID-19, gan gynnwys darparu cyfarpar diogelu personol,...
Wythnos Senedd Ieuenctid Cymru: Holi’r Prif Weinidog ymhlith cyfres o ddigwyddiadau sy’n rhoi llais i bobl ifanc
Wythnos Senedd Ieuenctid Cymru: Holi’r Prif Weinidog ymhlith cyfres o ddigwyddiadau sy’n rhoi llais i bobl ifanc
07/07/2020 - ​Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru yn holi'r Prif Weinidog ar ran pobl ifanc Her bob dydd i ddathlu natur, uwchgylchu hen eitemau...
Cadarnhau Laura Anne Jones fel Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru
Cadarnhau Laura Anne Jones fel Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru
02/07/2020 - ​Mae Laura Anne Jones wedi ei chadarnhau fel Aelod o’r Senedd dros Ddwyrain De Cymru yn dilyn marwolaeth Mohammad Asghar...
Treth incwm: Mae Cymru’n wynebu penderfyniadau anodd
Treth incwm: Mae Cymru’n wynebu penderfyniadau anodd
02/07/2020 - ​Mae Pwyllgor Cyllid y Senedd wedi cyflwyno adroddiad ar 'Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol'.  Mae'r adroddiad yn...
Perygl o fwlch cynyddol mewn gweithgarwch corfforol rhwng cymunedau yng Nghymru ar ôl y pandemig
Perygl o fwlch cynyddol mewn gweithgarwch corfforol rhwng cymunedau yng Nghymru ar ôl y pandemig
30/06/2020 - ​Mae pobl mewn cymunedau tlotach yng Nghymru yn gwneud llai o ymarfer corff yn ystod y cyfyngiadau symud nag ardaloedd...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help