Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Newid trothwy dadleuon deisebau
Newid trothwy dadleuon deisebau
01/12/2020 - O ganlyniad i’r pandemig Coronafeirws - yn ogystal â gwefan deisebau newydd  – bu cynnydd digynsail yn nifer y deisebau mae’r Senedd wedi ei...
Dylai swyddi sy'n hyrwyddo'r Gymraeg fod yn ganolog i gynllun adferiad economaidd Cymru
Dylai swyddi sy'n hyrwyddo'r Gymraeg fod yn ganolog i gynllun adferiad economaidd Cymru
01/12/2020 - Dylai swyddi sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo'r Gymraeg fod yn rhan allweddol o gynlluniau Llywodraeth Cymru i dyfu economi Cymru ar ôl...
Adroddiad yn canfod mai dim ond 17% o radd-brentisiaid sy’n fenywod
Adroddiad yn canfod mai dim ond 17% o radd-brentisiaid sy’n fenywod
27/11/2020 - Mae adroddiad sy'n cael ei gyhoeddi heddiw gan Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau y Senedd yn nodi diffyg amrywiaeth...
Mae Bil y Farchnad Fewnol yn gorfodi ewyllys Llywodraeth y DU ar Gymru ac yn ffafrio buddiannau Lloegr
Mae Bil y Farchnad Fewnol yn gorfodi ewyllys Llywodraeth y DU ar Gymru ac yn ffafrio buddiannau Lloegr
26/11/2020 - Mae tri o Bwyllgorau’r Senedd wedi galw ar y Senedd i wrthod rhoi ei chydsyniad i Fil Marchnad Fewnol Llywodraeth y...
Cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20 – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Cyfrifon cyfunol Llywodraeth Cymru 2019-20 – Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
24/11/2020 - ​Mae Nick Ramsay AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn y Senedd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol mewn ymateb i farn...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help