Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Newyddion

​​Yn yr adran hon, gallwch ddarllen y datganiadau diweddaraf i’r wasg, chwiliwch drwy’r archif newyddion a dod o hyd i wybodaeth ar gyfer aelodau’r wasg.

Swyddfa’r Wasg sy’n ymdrin â holl ymholiadau’r cyfryngau ynghylch y Senedd, gan gynnwys busnes y Pwyllgorau a’r Cyfarfodydd Llawn. Gall newyddiadurwyr gysylltu â Swyddfa'r Wasg drwy ffonio 0300 200 7487 neu drwy ddefnyddio ein tudalen ar gyfer cysylltu â ni​.

Newyddion a Chofnodion Blog

Bil y Farchnad Fewnol: Bil sy'n cyfyngu ar ddeddfwriaeth Gymreig effeithiol ac yn ceisio ailganoli rheolaeth i San Steffan
Bil y Farchnad Fewnol: Bil sy'n cyfyngu ar ddeddfwriaeth Gymreig effeithiol ac yn ceisio ailganoli rheolaeth i San Steffan
24/09/2020 - Heddiw, mae Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad y Senedd wedi cyhoeddi datganiad ar Fil Marchnad Fewnol Llywodraeth y DU - Bil sy’n...
Faint ydych yn ei wybod am y newidiadau seismig sy'n dod i addysg ein plant?
Faint ydych yn ei wybod am y newidiadau seismig sy'n dod i addysg ein plant?
23/09/2020 - ​Mae’r Coronafeirws yn gyfrifol am lawer o bethau, ond mae un o'i brif effeithiau wedi bod ar...
Cadarnhau Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru
Cadarnhau Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru
16/09/2020 - ​Mae Lindsay Foyster wedi cael ei chadarnhau fel Cadeirydd newydd Swyddfa Archwilio Cymru. Cafodd y penodiad ei gymeradwyo a’i gadarnhau gan...
1000 o ddeisebau - Pwyllgor Deisebau’r Senedd yn cyrraedd carreg filltir bwysig
1000 o ddeisebau - Pwyllgor Deisebau’r Senedd yn cyrraedd carreg filltir bwysig
15/09/2020 - Bydd y Pwyllgor Deisebau yn ystyried ei 1000fed deiseb ddydd Mawrth, 15 Medi, a bydd yn nodi carreg filltir ar...
Ymestyn y cynllun ffyrlo i helpu i sicrhau dyfodol newyddiaduraeth yng Nghymru
Ymestyn y cynllun ffyrlo i helpu i sicrhau dyfodol newyddiaduraeth yng Nghymru
14/09/2020 - "Mae democratiaeth yn gofyn am wasg iachus i roi gwybodaeth i'r cyhoedd a chraffu ar barth y cyhoedd.  Mae'n baradocs...

Archif newyddion

chwyddwydr
Chwiliwch yn yr archif newyddion a darllenwch ddatganiadau i’r wasg o’r gorffennol

Cael gwybod y diweddaraf

eiconau cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym sawl sianel cyfryngau cymdeithasol ichi bori trwyddynt

Gwybodaeth am y Senedd

Y Llywydd

Y Llywydd

Rôl y Llyw​ydd yw'r un bwysicaf yn y Senedd​.​ Darllen mwy
Y Cofnod

Y Cofnod

Darganfyddwch bopeth mae ASau wedi dweud ar y Cofnod am y materion sy'n bwysig i chi. Chwilio'r Cofnod
Aelodau'r Senedd

Aelodau'r Senedd

Mae gan bawb yng Nghymru pump o Aelodau i'w cynrychioli. Dod o hyd i'ch Aelodau
Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Mae angen eich mewnbwn ar bwyllgorau'r Senedd i helpu i lunio eu gwaith. Gweld ymgynghori cyfredol
Gwasanaeth Ymchwil

Gwasanaeth Ymchwil

Mae ein hymchwilwyr yn ysgrifennu darnau byr, amserol ac addysgiadol ar fywyd cyhoeddus yng Nghymru.. Darllen mwy
Deisebau

Deisebau

Cyflwynwch ddeiseb i’r Senedd, trafodwch, cyflwynwch a llofnodwch ddeisebau ar-lein Darllen mwy
Yn eich ardal chi

Yn eich ardal chi

Gall ein gwasanaethau Allgymorth ac Addysg ddod â'r Senedd i chi. Rhagor o wybodaeth

Partners & Help