Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Coronafeirws yng Nghymru

Ar y dudalen hon

Beth i'w wneud er mwyn chwarae eich rhan
Gwybodaeth allweddol
Effaith arnom ni
Dilynwch ni


Rhannu

Beth i'w wneud er mwyn chwarae eich rhan

Aros adref.

Ond mentro allan am fwyd, rhesymau iechyd neu gwaith (dim ond os nad ydydch yn medru gweithio o adref).

Aros 2 fedr (6tr) i ffwrdd o unigolion arall.

Golcha dy dwylo yn aml a cyn gynted a chyraedd adref.


Gwybodaeth allweddol

Mae gan ein Tîm Ymchwil restr o lincs defnyddiol eraill, a chaiff y rhestr hon ei diweddaru bob diwrnod gwaith yn y prynhawn.

Gwirfoddoli yng Nghymru

Gwybodaeth gan Lywodraeth Cymru

Gwybodaeth gan GIG Cymru

Gwiriwr Symptomau’r GIG


Sut y mae wedi effeithio arnom ni

Mae adeilad y Senedd ar gau i ymwelwyr.

Bydd y trafodion ar gael ar-lein i’r cyhoedd ar Senedd.TV ond ni fydd pob cyfarfod ar gael yn fyw. Bydd y cyfarfodydd hynny ar gael i’w lawrlwytho’n ddiweddarach.

Mae staff yn gweithio o bell os nad ydynt yn staff hanfodol.


Dilynwch ni i gael rhagor o wybodaeth

Gallwch ein dilyn ni ar Facebook, Twitter AC Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Partners & Help