Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cynulliad Cenedlaethol yn cael cymeradwyaeth am leihau'r rhwystrau sy'n bodoli i bobl sy'n drwm eu clyw

12 Mehefin 2013

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cael cymeradwyaeth am ei waith yn lleihau'r rhwystrau sy'n bodoli i bobl fyddar neu bobl sy'n drwm eu clyw.

Mae nod siarter ‘Louder than Words’ Action on Hearing Loss yn cydnabod llwyddiannau sefydliadau a busnesau yn y maes hwn.

Dywedodd Rosemary Butler, y Llywydd: “Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ymfalchïo ei fod yn agored a thryloyw.

“Ond ni allwn fod yn gwbl agored a thryloyw oni bai bod pawb yng Nghymru yn gallu cymryd rhan yn ein gwaith.

“Dyna pam rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod gwaith y Cynulliad yn hygyrch i bawb yng Nghymru, ac mae darparu gwasanaethau sy'n hygyrch i bobl fyddar neu sy'n drwm eu clyw yn rhan allweddol o'r ymrwymiad hwnnw.”

Mae deg safon ansawdd yn rhan o'r siarter, a defnyddir y safonau hyn i benderfynu pa mor hygyrch yw'r Cynulliad ar gyfer staff, ymwelwyr a defnyddwyr ei wasanaethau.

Mae'r gwaith a wnaed gan y Cynulliad i wella hygyrchedd yn cynnwys:

  • hyfforddiant cydraddoldeb gorfodol i'r holl staff, a hyfforddiant ar ymwybyddiaeth o fod yn fyddar ac Iaith Arwyddion Prydain hefyd;

  • cael system dolen gynhwysfawr yn ein hystâd;

  • cael polisïau a gweithdrefnau ar waith i gefnogi staff sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw;

  • cael Rhwydwaith Staff Anabl prysur; a

  • sicrhau bod staff yn gwybod am y math gwahanol o gymorth sydd ar gael iddynt gyfathrebu â phobl.

Dywedodd Richard Williams, Cyfarwyddwr, Action on Hearing Loss Cymru: “Mae un person ym mhob chwech yn drwm eu clyw drwy Gymru.

“Rydym wrth ein bodd, felly, bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi dangos ymrwymiad llwyr i gyrraedd ein safonau arfer gorau Yn Uwch na Geiriau, gan sicrhau bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn lle hygyrch a chroesawgar i bawb, a bod gan bobl fyddar neu bobl sy'n drwm eu clyw yr un hawl â phawb arall i gael mynediad at wasanaethau'r Cynulliad.”Partners & Help