Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Cynulliad Cenedlaethol yn ennill gwobr am fod yn sefydliad sy'n ystyriol o bobl fyddar

20/05/2015

​Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi ennill gwobr arian yng ngwobrau Rhagoriaeth Action on Hearing Loss Cymru.

Caiff y gwobrau eu trefnu i gydnabod llwyddiant yn darparu gwasanaethau sy'n ystyriol o bobl fyddar i'r 536,000 o bobl yng Nghymru sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw.

"Mae'r wobr yma'n dangos ymrwymiad y Cynulliad i sicrhau ei fod yn hygyrch i bawb", ychwanegodd Sandy Mewies AC, un o Gomisiynwyr y Cynulliad sydd â chyfrifoldeb am faterion cydraddoldeb.

"Rhan allweddol o hynny yw darparu gwasanaethau cymorth i bobl sy'n fyddar neu sydd â nam ar y clyw.

"Rwy'n falch o dîm Cydraddoldeb y Cynulliad am ddarparu gwasanaethau o esiampl sydd wedi ennill cydnabyddiaeth gan bartneriaid allanol unwaith eto."

Mae'r Cynulliad Cenedlaethol yn darparu'r canlynol:

  • Hyfforddiant ymwybyddiaeth o fyddardod i staff;
  • Hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain i rai aelodau o staff;
  • Systemau dolen sain ar gyfer holl gyfarfodydd swyddogol y Cynulliad Cenedlaethol a chyfarfodydd yn ardaloedd cyhoeddus ar ystâd y Cynulliad;
  • Addasiadau rhesymol i staff sy'n fyddar neu'n drwm eu clyw;
  • Fideos wythnosol o gyfieithiad Iaith Arwyddion Prydain o Gwestiynau i'r Prif Weinidog;
  • Goleuadau'n fflachio ar gyfer y larwm tân.

Dywedodd Richard Williams, Cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru, "Hoffem longyfarch pob un o'r enillwyr am y camau y maent yn eu cymryd i fod yn hygyrch i'r 530,000 o bobl yng Nghymru sy'n wynebu byddardod, tinitws a cholli clyw.  Gobeithio y bydd mwy o sefydliadau ledled Cymru yn eu hystyried yn fodelau rôl o ran sut i ddarparu gwasanaethau hygyrch."

 

(Ch-Dd): Richard Williams, Cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru; Ross Davies, Rheolwr Cydraddoldeb y Cynulliad Cenedlaethol; Sandy Mewies AC, Comisiynydd y Cynulliad sydd a chyfrifoldeb am gydraddoldeb; a Paul Breckell, Prif Weithredwr Action on Hearing Loss

Partners & Help