Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Adroddiad am Faes Awyr Caerdydd: Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

27/01/2016

 

Mae Cadeirydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cenedlaethol, Darren Millar AC, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol mewn ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, Llywodraeth Cymru yn Caffael a Pherchnogi Maes Awyr Caerdydd.

Dywedodd Mr Millar:

"Mae'n amlwg o adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol nad yw rhagdybiaethau Llywodraeth Cymru am berfformiad masnachol Maes Awyr Caerdydd yn y dyfodol wedi cael eu gwireddu, yn y tymor byr o leiaf.

"Mae hyn yn codi cwestiynau pwysig ynghylch y pris a dalwyd am y maes awyr, y rhagolygon twf tymor hwy, ac ynghylch unrhyw elw ar fuddsoddiad Llywodraeth Cymru os bydd yn penderfynu gwerthu ei chyfran gyfan yn y maes awyr, neu ran ohoni, yn y dyfodol.

"Bydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn cymryd tystiolaeth ynghylch adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol dros y pythefnos nesaf."

Mae'r adroddiad llawn ar gael gan Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma am y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

Llun: Ben Salter (Flickr), dan drwydded Creative Commons

Partners & Help