Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Swyddfa Gogledd y Senedd

 Ffotograff o Ganolfan Gwybodaeth Y Cynulliad yng Gnogledd Cymru

Mae Swyddfa Gogledd y Senedd ym Mae Colwyn, ar agor i'r cyhoedd rhwng 09.00 a 17.00 Dydd Llun i Ddydd Gwener ac wedi ei leoli ar y llawr gwaelod ym Mharc y Tywysog, Rhodfa'r Tywysog.

Mae croeso i ymwelwyr alw heibio yn ystod yr oriau uchod i gael gwybodaeth am waith y Senedd ac mae aelodau staff ar gael i ymdrin âg ymholiadau. Mae nifer o gyhoeddiadau hefyd ar gael.

Rydym wedi ein lleoli yn: 

Senedd Cymru
Swyddfa Gogledd Cymru
Parc y Tywysog
Rhodfa’r Tywysog
Bae Colwyn
Conwy
LL29 8PL

Map lleoliad (PDF, 2MB)

 I gael rhagor o wybodaeth neu am ymholiadau cysylltwch â ni

Partners & Help