Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Y Pierhead

Oriau agor Y Pierhead:

Ein horiau agor arferol yw 09.30 – 16.30, dydd Llun i ddydd Gwener, 10.30 - 16.30 ar ddydd Sadwrn, dydd Sul a gwyliau cyhoeddus. (Nodwch bydd y mynediad olaf 30 munud cyn cau'r adeilad). Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni neu edrychwch ar gyfrif Twitter i ddarganfod beth sy'n cymryd lle yn yr adeilad:

@ypierhead

Lifftiau

Mae modd defnyddio’r lifftiau neu’r grisiau i gael mynediad at holl fannau cyhoeddus Y Pierhead.

Seddi

Mae seddi ar gael ar gyfer y cyhoedd yn holl fannau cyhoeddus Y Pierhead.

Cyfleusterau ar gyfer pobl sydd â phlant ifanc

Gellir defnyddio pramiau ac ati yn holl fannau cyhoeddus yr adeilad.

Gwybodaeth

Mae staff ar gael yn y dderbynfa i roi gwybodaeth ac i ateb cwestiynau. Mae amryw o gyhoeddiadau ar gael hefyd.

Cyfleusterau cyhoeddus

Mae toiledau cyhoeddus ar gael ar y llawr gwaelod ac ar yr ail lawr, ac maent yn hygyrch i aelodau’r cyhoedd.

 

Ail-agorwyd Y Pierhead 2010

 

Partners & Help