Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Ymweld â ni

Statws cyfredol

Mewn ymateb i bandemig y coronafeirws mae ein hadeiladau, Y Senedd a'r Pierhead, ar gau.

Sut i gyrraedd Y Senedd (mapiau)

Y Senedd

Archebwch daith dywysedig o amgylch y Senedd, ewch i Gyfarfod Llawn neu gyfarfod Pwyllgor, neu dysgwch am hanes yr adeilad ym Mae Caerdydd.

Y Pierhead

Mae'r Pierhead yn fan cyfarfod unigryw i bobl Cymru ac yn darparu ar gyfer ymwelwyr, digwyddiadau a chynadleddau. Mae'n lle i fynegi barn a rhoi llais i faterion sydd o bwys i chi fel unigolion, cymunedau neu sefydliadau.

Canolfan Gwybodaeth Gogledd Cymru

Yn yr adran hon, cewch wybod sut i ymweld â Chanolfan Ymwelwyr y Senedd ym Mae Colwyn.

 
Y Cynulliad yn eich ardal chi

Mae gan y Senedd Reolwyr Cyswllt sy’n gweithio ledled Cymru. Dysgwch sut y gall y rheolwyr hyn eich helpu chi neu eich sefydliad a sut y gallwch gysylltu â hwy. Yn ogystal, darllenwch flog y Bws Allgymorth ac edrychwch ar orielau lluniau o’n digwyddiadau allgymorth.

Ymweliadau Addysg ac Ymweliadau Ymgysylltu â phobl ifanc

Mae Gwasanaeth Addysg ac Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Senedd yn darparu rhaglenni addysg wedi’u teilwra am ddim i ysgolion, colegau a grwpiau ieuenctid.

 

 

Partners & Help